Onderzoeksresultaat

Deel 2 zal een feitenrelaas, en naar ik hoop een voorlopige conclusie bevatten want de taak die ik me ten doel heb gesteld is omvangrijk en mijn expertise, budget en tijd zijn beperkt.

Van virusbestrijding naar ruimtelijke maatregelen

Interessant voor mij als architect is hoe een programma vertaald wordt naar ruimtelijke vorm en materiaal. Ik zou graag een onderzoek doen naar beide kanten van het verhaal en ik nodig hen die daar aan willen bijdragen uit om contact op te nemen via het e-mailadres onderaan.”

Mental floss

Toen ik bovenstaande schreef in juni was me de volle omvang van de voorbereiding -die de WHO en andere medische organisaties en bedrijven al achter de rug hadden- en de richtlijnen die ze in de steigers hadden gezet om een plan ten uitvoer te brengen volgens een roadmap begeleid door een dashboard, namelijk een culturele verandering bewerkstelligen, de ‘great reset’, een ‘mental floss for the globe’ nog niet ten volle duidelijk….(het is nu 28-12-2020).

toevoeging 02-05-2022

Wetenschappelijke integriteit is voor de bus gegooid (R. Hertzberger NRC) door o.a. ’The Lancet’ en de WHO zie ook dit artikel in science].

In dit artikel kijkt John Ioanidis naar de ontstane situatie.

toevoeging 10-03-2021 WHO REVIEW NPI’s 2019
Het blijkt dat de WHO een uitgebreide review van de ‘Non Pharmaceutical Interventions’ heeft gepubliceerd in oktober 2019.(zoals je ziet is het inmiddels een link naar de waybackmachine, de WHO heeft haar website gewijzigd....) Het verschil met die richtlijnen en de gebeurtenissen in 2020 wereldwijd zijn alarmerend en bevestigen de indruk dat er van de gelegenheid gebruik is gemaakt voor het plegen van een ‘mission creep’ Welke prijs de bevolking in arme landen nu al heeft betaald als resultaat daarvan is te zien in een Zweedse documentaire van 28-02-2021 waarin collega's van Hans Rosling de cijfers op een rij zetten ].

Politisering

Mijn onderzoeksvragen van toen1 zijn niet minder belangrijk maar voelen inmiddels na alles wat ik gelezen en verzameld heb naïef aan, in de zin dat beantwoording van de vragen inmiddels zoveel lastiger is geworden door de politisering van het onderwerp en de steeds extremere vormen van censuur op sociale media, van zowel rechtse politici die kritisch zijn op het kabinet (van Haga) tot cabaretiers die een liedje maken over virusontkenners (Youp van het Heks ‘Wappie’ dat van Facebook is verwijderd). In Duitsland kregen wetenschappers -die zich in een documentaire van Oostenrijkse microbioloog en infectioloog Professor Dr. Martin Haditsch kritisch uitspraken- daags er na te maken met intimiderende invallen van Justitie.
Ook werden wetenschappers tijdelijk afgesloten van virologische databases vanwege onwelkome studies (o.a. Analysis and interpretation of data released by the Chinese Center for Disease Control ) :

Of in de USA: van militante Capitol bestormers tot vaccin evangelisten.
Het hele onderwerp lijkt taboe geworden.
John Ioanniddis zegt het hier zo: ” Dezelfde apolitieke wetenschapper kan op de ene plaats worden aangevallen door linkse commentatoren en op een andere plaats door alt-right commentatoren. Veel uitstekende wetenschappers hebben in deze chaos het zwijgen moeten opleggen. Hun zelfcensuur is een groot verlies geweest voor het wetenschappelijk onderzoek en de volksgezondheid. Mijn helden zijn de vele goedwillende wetenschappers die tijdens de pandemie zijn misbruikt, besmeurd en bedreigd. Ik respecteer hen allemaal en lijd om wat zij hebben doorgemaakt, ongeacht of hun wetenschappelijke standpunten al dan niet overeenkwamen met de mijne. Ik lijd nog meer onder degenen wier standpunten niet met de mijne overeenstemden, en koester hen nog meer.“


Druppels versus aerosolen. 21-10-2022

OP VRIJDAG 30 APRIL 2021 heeft de WHO stilletjes een pagina op haar website bijgewerkt. In een sectie over hoe het coronavirus wordt overgedragen, staat nu dat het virus zich zowel via aërosolen als via grotere druppels kan verspreiden. Zoals Zeynep Tufekci opmerkte in The New York Times, is misschien wel het grootste nieuws van de pandemie voorbijgegaan zonder persconferentie, zonder grote verklaring. Als je niet oplette, was het makkelijk te missen. Maar Marr lette wel op. Ze kon niet anders dan de timing opmerken. Zij, Li, en twee andere aerosol wetenschappers hadden net een artikel gepubliceerd in The BMJ, een top medisch tijdschrift, getiteld "Covid-19 Has Redefined Airborne Transmission". Voor een keer hoefde ze niet te smeken; de redactie kwam naar haar toe. En haar team had eindelijk hun artikel over de oorsprong van de 5-micron fout op een openbare preprint server geplaatst.Begin mei bracht de CDC soortgelijke wijzigingen aan in haar Covid-19 richtlijnen, waarbij het inademen van aërosolen bovenaan de lijst staat van hoe de ziekte zich verspreidt. Maar weer geen nieuwsconferentie, geen persbericht..uit:Wired

De media in NL hebben massaal (met uitzondering van FTM en BNR) nagelaten diepgaand verslag te doen van de gebeurtenissen.

toevoeging feb-2022

pas nu, feb 2022 begint er naar buiten te komen wat het RIVM en VWS achter hebben gehouden. Dat gegeven heeft mij (en anderen burgers) verontrust. Daarom hebben we op verschillende wijze de taak opgepakt die journalisten hebben laten liggen. Ik denk bijvoorbeeld aan neuroloog Jan Bonte, Ic arts Sebastian Rushworth, en wielrenner Flavio Pasquino. Dat is niet wenselijk maar een reactie op het cordon sanitaire van de andere media. Het moet erg verkeerd gaan als Ic artsen en Neurologen (en ik als architect) zich gedwongen voelen om zich bezig te moeten houden met een journalistiek taak, vanwege een politiek beleid dat niet alleen maatschappelijk maar juist ook medisch rampzalig is op LANGE termijn. Maar het gaat dan ook erg verkeerd. Met name voor deze groep: de bewoners van dollarstreet aan de linker zijde en de jongeren.
(Mvr. Kilsdonk woont met 1260 dollar /maand aan de rechter, rijke zijde van dollar street…).

toevoeging 28-04-2022

Zoals te verwachten was in 2020 wordt nu werkelijkheid waarvoor een beperkt aantal mensen heeft gewaarschuwd: de lockdown maatregelen hebben desatreuse gevolgen op lange termijn. Niet alleen in Shanghai (het opsluiten en uithongeren van burgers), ook elders zijn met name jonge scholieren het slachtoffer. “Mazelen is een zeer besmettelijke ziekte, die dodelijk kan zijn. De ziekte verzwakt het immuunsysteem, waardoor met name besmette kinderen -die nauwelijks te lijden hebben van Corona-, vatbaarder worden voor andere ziektes zoals longontsteking en diarree. “

toevoeging 11-05-2022

In Nederland zijn het ook vooral jongeren die ernstige gevolgen dragen van de lockdown maatregelen blijkt uit deze recente studie: Dat wordt bevestigd door nieuw gezamenlijk onderzoek van onder andere het RIVM en de GGD. Voor het onderzoek kregen ruim 5000 jongeren onder meer de vraag of ze tussen december vorig jaar en februari van dit jaar er serieus aan dachten om een eind aan hun leven te maken. 22 procent gaf aan in die periode deze gedachte wel eens tot heel vaak te hebben gehad. 3 procent dacht er vaak aan, en 2 procent zeer vaak.”

toevoeging 19-04-2023

Amnesty International: Aanpak Corona leidt tot aanval op mensenrechten.

Censuur en cancel culture

Onder welke voorwaarden mogen socialmedia starten met het weren van mensen die iets menen/geloven of die op basis van harde data conclusies tonen? Wanneer wordt het een reden om je te weren van social-media? Als je zegt een profeet te volgen die op water zegt te kunnen lopen? nee dan niet..

En hoe gaat een maatschappij er uit zien, met burgers die zo afhankelijk zijn geworden van sociale media om zich te informeren over een maatschappelijk onderwerp als Corona, als diezelfde ‘sociale’ media bepalen wie wat mag zeggen? In het geval van Trump, wiens valse beschuldigingen en oproep tot opstand tot overtredingen en doden heeft geleid, lijkt me een verbod gerechtvaardigd, maar bij wetenschappelijke uitspraken over een infectieziekte?

Mijn poging om zicht te krijgen op wat er nu eigenlijk speelt heeft dus behalve opzienbarende feiten nog heel veel nieuwe vragen opgeworpen en een aantal onbeantwoord gelaten, met name op het gebied van beleid en sociale media. De achterliggende gedachte dat door meer kennis misschien ook nog een beetje invloed mogelijk zou zijn, op het verloop van de discussie over dit fenomeen, heeft geen zichtbaar resultaat gehad. Wereldwijd is er een culturele verandering* ingezet waartegen nauwelijks weerstand mogelijk was (en is) middels het aandragen van argumenten.

*”Als er vroeger influenza heerste werd groepsimmuniteit bereikt door ons natuurlijk perfect werkende immuunsysteem en het vaccineren van mensen met een minder goed werkend immuunsysteem. Jonge gezonde mensen maakten de ziekte of onbewust (beetje snotneus) of bewust (een week goed ziek met koorts op bed) door, maar die bereikten al snel natuurlijke immuniteit. De kwetsbaren konden ernstig ziek worden en hieraan dood gaan, maar die beschermden we door vaccinatie wat al dan niet goed werkte. En als gezonden in direct contact kwamen met kwetsbaren konden zij zich ook laten vaccineren. Zo doen we dat al vele jaren en deden we dat ook tijdens de ernstige influenza uitbraak van 2017-2018.

Ons perfect werkende immuunsysteem als bescherming tegen SARS-CoV-2, daar heeft, tot mijn verbazing, het bijna niemand meer over. Bijzonder, maar in de huidige tijdsgeest (zo’n hoog mogelijke vaccinatiegraad bereiken) verklaarbaar. Je mag klaarblijkelijk niet meer op je natuurlijke immuunsysteem rekenen, je moet sowieso gevaccineerd worden. En dat terwijl we voor de coronauitbraak tijdens college leerden dat natuurlijk verkregen immuniteit vele malen robuuster was dan via een vaccin ooit zou kunnen worden verkregen.” Erwin Kompanje

{31-05-21:  maar een kleine wijziging is waarneembaar. Neem als voorbeeld de theorie dat het virus uit een lab ontsnapt is. Een jaar geleden werd je verketterd als je het vermoeden uitsprak. Inmiddels schrijft niet alleen de NYT  maar ook in NL NRC er genuanceerd over. Terwijl er aan de statistiek niets is veranderd. Het is dus de perceptie van de persredacties die gewijzigd is. 27-08-21: Nu komen ook eindelijk mensen als Erwin Kompanje aan het woord in b.v. de VK. Te laat, veel te laat..}

Agenda GPMB

De traditionele media willen nauwelijks ruimte bieden aan bedenkingen, de nationale overheden kunnen dan doen wat het beste past binnen de politieke strategie. Het doorvoeren van een culturele verandering die op de agenda blijkt te staan van de ‘Global Preparedness Monitoring Board’ . Dit mondiale gezondheidszorg actieplan met vergaande gevolgen op andere maatschappelijke terreinen ondervind geen enkele kritische beschouwing vanuit een breed maatschappelijk perspectief. (Zowel A. Fauci als Sigrid Kaag zijn boardmembers). Het is duidelijk dat deze dubbele petten het moeilijk maken om vanuit de binnenlandse politiek van zowel NL als USA deze agenda kritisch te beschouwen. Hoe het begin van zo’n kritische beschouwing er uit kan zien valt te lezen in het artikel van Tomas Vanheste op de website van het Rathenau instituut van 14 mei.

Risico modellen

Wat behelst nu de agenda van die culturele verandering? De anders dan gebruikelijke wijze hoe we reageren op een volksgezondsheidsrisico?

Of is er meer aan de hand? Wat gebruikelijk is en wat nu anders is in de WHO richtlijnen is de vraag. Het is overigens vreemd om die vraag te stellen op het moment dat we nog midden in een harde lock-down zitten, zo voelt dat ‘anders’ dus…

Intelligent wordt hij inmiddels niet meer genoemd, de tijd van woordgrapjes is voorbij, voor deze tweede wordt ‘harde’ als bijvoeglijk naamwoord gereserveerd en het heeft nu ook meer het karakter van een strafexercitie, die ook met onmiddellijke ingang wordt afgekondigd. De ‘wie niet horen wil moet voelen’ retoriek komt in de persconferentie vanuit het torentje tot uiting en de maatregelen zijn daar dan ook naar: scholen gaan acuut dicht, ook al zou dat sowieso binnen 3 dagen gebeuren. Dat alles omdat men nu met kerst nog steeds, met o.a. een bezetting van ca. 650 bedden op de IC, oordeelt dat het risico van overschrijding van de zorgcapaciteit (op basis van enkele factoren) reëel is.

De culturele verandering is er een van verlies van vertrouwen in elkaar en terugkeren naar straf en dwang. Een veeg teken.

Factoren

Het risico wordt ingeschat op basis van een aantal factoren en op basis van het verwachte verloop van de aantallen besmettingen in de tijd. Het ziektebeeld, de CFR/IFR, de R-waarde, de k-waarde en de wijze van verspreiding zijn de belangrijkste eigenschappen die in de modellen worden opgenomen. Deze zijn met name in de beginfase gebaseerd op verwachtingen.

De ‘flatten the curve’ strategie, om met de ‘geïnfecteerden curve’ niet boven de lijn van zorgcapaciteit uit te komen wilde men met verschillende strategieën bereiken. Lang was het middel ‘allemaal ziek worden/mitigeren’ volgens het RIVM de enige optie om het doel (groepsimmuniteit ) te bereiken. Het kabinet stelde wel dat men ging indammen maar dat bleek met een falend testbeleid een wassen neus.

Belangrijke vraag

Maar wie is verantwoordelijk voor de huidige zorgcapaciteit, en ligt deze niet al vele jaren veel te laag, waardoor de zorgvraag van Covidpatienten nu zo’n groot probleem geeft? https://covidpapers.nl/2020/12/26/zorgcapaciteit-ic-bedden/

Dat is een belangrijke vraag.
Ook dit Drentse initiatief dat de zorgvraag beperkt is belangwekkend maar onderbelicht. De sociale, emotionele en economische kosten van de lockdowns zijn gigantisch maar deze kosten worden nauwelijks in beeld gebracht, terwijl de WHO er wel voor heeft gewaarschuwd. Het zijn ook niet allemaal economische kosten -al zijn die alleen al gigantisch-, veel effecten zijn ook van psycho/sociale aard op zowel korte als lange termijn. De lockdown voelt voor velen als een isoleercel. 2020 is een traumatisch jaar. 2021 wordt een post-traumatisch jaar, op mondiale schaal. GPTSS wordt waarschijnlijk een nieuwe term.

04-04-23 ptss van Putin

Nu drie jaar later blijkt dat ook een staatshoofd van een kernmacht deze Post traumatische Corona stress heeft ervaren en het ‘in lockdown (sociale quarantaine) gaan’ niet meer heeft losgelaten. Met alle gevolgen van dien.

Maar eerst de bedden. Dat een hogere IC-bed ratio per hoofd van de bevolking mogelijk is, bewijzen Duitsland en Italië. Maar is met een schier oneindige IC/zorgcapaciteit het probleem dan verholpen? Stel dat we dan geen lockdowns afkondigen en de verspreiding minder gehinderd plaatsvind. Er zullen dan meer mensen besmet worden en meer mensen ziek worden en deels overlijden. Volgens van Dissel (in april) zijn er 23.000 opnames op de IC voorkomen door de lockdown.

Kosten en baten

Het cumulatief aantal patiënten dat de IC overleefd is inmiddels ca. 50%. Dan gaat het volgens van Dissel dus om ca. 11.500 extra verloren mensenlevens, de kwetsbaren in de verpleeghuizen moeten we beter beschermen, dat staat los van de lockdowns. 11500 overleden personen is een hoge prijs als het juist is maar er moet altijd vergeleken worden met andere opties en totale populatie. Maar is het aantal van 23.000 juist?

toevoeging 05-11-2022

onderzoek naar verloren levensjaren in BMJ

En hebben lockdowns wel zo veel effect en zo ja welk?
onderzoek NPI’s, 3-12-2022

En hoe oud zijn die mensen die overlijden op de IC ? Dat is namelijk van belang voor het bepalen van de resterende QALY’s. Als deze mensen rond de 70-80 zijn hebben ze een bepaalde levensverwachting en levenskwaliteit, die van belang is in de afweging. Dat is een leeftijdsdiscriminatie die we altijd toepassen in de gezondheidszorg en waar we een instrument voor hebben:

Het farmaco-therapeutisch kompas.

Om het beschikbare budget voor zorg te verdelen moeten we keuzes maken. Te dure behandelingen die het leven van een 80-jarige 2 jaar verlengen kunnen ten koste gaan van het behandelen van een vijfjarig kind met kanker. Het kind heeft statistisch nog een leven voor de boeg met ca. 75 QALY , de tachtigjarige wellicht nog 1 QALY. Om medicijnen en behandelingen te beoordelen gebruiken we daarom een richtlijn: het farmaco-therapeutisch kompas. Dat is bij gelijke kosten in het voordeel van de therapie die de meeste QALY behaald, in dit voorbeeld is dat het kind. Je mag daar van vinden wat je wil, als je beide wil redden moeten de zorgkosten verdubbelen van ca. 90 miljard naar 180 miljard, per jaar. Ten koste van andere beleidsterreinen. Dit werd al in april 2020 verwoord.

QALY

Een QALY mag grofweg 50-80.000,- / jaar kosten daargelaten enkele zeldzame ziektes.

De lockdown dient ook een gezondsheidszorgdoel: beschermen van kwetsbaren die mogelijk ziek kunnen worden of kunnen overlijden ten gevolge van het oplopen van een virusinfectie en het voorkomen dat reguliere zorg onder druk komt te staan. De lockdown kan worden gezien als een therapie met hoge maatschappelijke kosten (100 miljard aan staatschuld, crisis, de WHO lijst) en baten (de ‘zwakken beschermen’ en reguliere zorg niet verhinderen).

Ook hier is dus die QALY berekening van belang. Een lockdown heeft effect op 17 miljoen mensenlevens, als een lockdown een maand lang een slechte levenskwaliteit geeft, geeft dat dus onnoemelijk veel QALY effect, niet alleen die maand, de gevolgen van die maand kunnen jaren duren, met name voor de armen en laaggeschoolden. En niet alle kosten van de lockdown kunnen in verloren jaren kwalitatief leven worden uitgedrukt, hoe meet je bijvoorbeeld het effect van verloren onderwijs en de gevolgen daarvan? En andere ervaringen waar een tekort aan is ontstaan?

FTM:

‘De eerste kwantitatieve kosten-batenanalyse die in de Nederlandse media verscheen was die van TU Delft-onderzoeker Bas Kolen. In economenblad ESB van 12 november en NRC concludeerde hij eveneens dat de kosten van de Nederlandse lockdowns groter zijn dan de schade die is voorkomen. Kolen maakt normaalgesproken kostenbatenanalyses op het gebied van natuurrampen.

Ook Eline van den Broek-Altenburg maakte een inschattting.

Xander Koolman (Red-team) vergelijkt appels met peren maar kan toch een conclusie trekken, minder welvaart heeft nu eenmaal ook gezondheidseffecten: ‘Het is moeilijk om precies te berekenen wat de economische schade van lockdowns is en de gezondheidswinst kun je evenmin exact bepalen. Maar over het algemeen is er wel sprake van een uitruil tussen economie en gezondheid. Als je dat modelleert, lijkt het erop dat de schade aan de economie groter is dan de gezondheidswinst.’

{toevoeging 27-07-21: QALY berekening van is EZ is ‘geWOBt’ door TU ir. Jan van der Zanden , interview met hem op blckbx:

Overheid offert 520000 levensjaren

alleen het Parool blijkt het te publiceren….zie voor alle relevante documenten}

Angst en censuur 1

Nu is het alarmerende aan dit jaar dat er een angstcultuur heerst en een censuur vanuit socialmedia en andere instituten die een open wetenschappelijk debat over deze vraag verhinderen. Zelfs de media doen aan zelfcensuur. Daardoor hebben wetenschappers op het gebied van de gezondheidseconomie, de deskundigen die de kennis en vaardigheden bezitten om de QALY afweging te voorzien van onderbouwingen, grotendeels afgehaakt. Massaal. Toegezegde artikelen werden op het laatste moment teruggetrokken doordat er interne of externe druk op betreffende wetenschapper werd uitgeoefend. Dat deze praktijk voorkomt dat mensen waarschuwingen uiten die in algemeen belang zijn lijkt me evident. Zelfs een initiatief uit oktober 2020 van Robbert Dijkgraaf c.s. heeft op dit moment geen inhoud meer en de namen zijn verwijderd (en voordat Dijkgraaf minister werd, werden er al pagina’s van de site verwijderd zoals op de tijdlijn van de waybackmachine te zien is waar nog wel alle namen zichtbaar zijn.)

Iemand die de vijandigheden negeerde was Ira Helsloot, die een grove inschatting van de kosten opstelde.

Zelfs zijn tegenstanders die zijn uitspraken middels een net zo grove-factcheck probeerde te weerleggen onderstreepten ondertussen wel de kern van zijn boodschap: de kosten die we maken zijn veelvouden hoger dan we tot nu toe bij welke therapie dan ook zouden maken. De factcheckers vonden zijn berekening aan de hoge kant, maar bevestigden wel de vaststelling. Waarom doen we dit nu wel? Ik denk dat de WHO en de agenda van de GPMB daar veel mee te maken heeft. O.a. N.N. Taleb stelde dat men tegenwoordig minder risico wil aanvaarden. Op zich is dat niet verkeerd, o.a. automobiliteit en vliegen zijn daardoor veel veiliger geworden. De consequentie is, behalve weinig vliegongevallen en dalende verkeersdoden de exponentiële groei van een ideale infrastructuur voor het reizen over deze wereld. Wat slecht is voor het klimaat..

Maar we zijn goed met elkaar verbonden wat ideaal is voor het verspreiden van.. een virus….

Maar het verder beperken van risico gaat voorbij een grens gepaard met hele hoge kosten, met name op langere termijn. En daar hebben nu weinig mensen oren naar. Maar eenmaal op die weg is er geen omkeren meer mogelijk.

De hamer en de jeugd

Inmiddels is ‘flatten the curve’ verruild voor ‘het virus raken door met een hamer’ alles plat te slaan met in onschuld ‘stukgewassen handen’; de horeca, de cultuur, de zelfstandige, het MKB, de leerling en de toekomst van de jongeren.

Kosten lopen op, 18-11-2022

Kosten duren voort, 13-06-2024

Onderzoek NIVEL, De echte pijn komt later

De ‘roadmap’ naar Iers voorbeeld, waar de oppositie lang om heeft verzocht en die de maatschappij, de zorgverlener, de horeca, de cultuur en de leerling houvast zou bieden welke maatregelen er zouden volgen wanneer bepaalde dashboard indicatoren in het rood staan, zoals positieve testuitslagen en IC/ziekenhuis bed bezettingen, werd al losgelaten nog voordat de inkt van de kaart gedroogd was.

Van de app ‘Corona melder’ werd minder snel afstand gedaan maar die is ook snel verdwenen. Het land werd in totale verwarring achter gelaten.

En nu als strafexercitie dus het sluiten van de scholen, drie dagen voor de start van de kerstvakantie en een harde lockdown. Het jaar eindigt nog grimmiger dan het in maart begon. Maar ja, de modellen van de virologen deden de alarmbellen weer rinkelen en de schuldige is volgens het RIVM het gedrag van de burger. Sinds die burgers via social media acties hebben opgezet die de (HPV) vaccinatiecampagnes anders deed uitpakken dan door het RIVM gewenst is, zinde het RIVM op revanche en is men daar in een socialmedia offensief gaan geloven. Influencers worden nu ingezet om ongehoorzame burgers in het gareel te houden waar goede voorlichting het werk zou moeten doen. De erotische clip van influencer Famke Louise en Diederik Gommers is voor die Nederlander waarschijnlijk het hoogtepunt van 2020.
De WHO gaat inmiddels verder en verdiept zich in ‘Infodemic management’: gedragscontrole via algoritme en socialmedia campagnes/ censuur via Facebook en Youtube.
Een democratisch zeer zorgelijke ontwikkeling. In Nederland is de Raad van State mild: “Tegen deze achtergrond kom ik tot de voorzichtige conclusie dat democratie en rechtsstaat in ons land ook in coronatijden redelijk blijven functioneren. Toetsing door de onafhankelijke rechter is in alle gevallen mogelijk. De beperking in de uitoefening van onze grondrechten was en is op onderdelen fors, maar onderhevig aan democratische beïnvloeding en beoordeling en niet gericht op willekeur.”

Dat de betreffende rechters ook meegaan in de angst en ‘massavorming’ laat de Raad van State onbenoemd. We zien na de toeslagaffaire hoe de rechters zichzelf kwalificeren als het gaat om beschermen van het recht van het individu.


Er waren ook corona gerelateerde lichtpuntjes in de media:

Wat mij betreft is het de op Corona geïnspireerde literaire blogpost van Tim Urban op https://waitbutwhy.com en de kerstsong van Iggy Pop.

Infodemic

De WHO noemt deze strijd over ‘juiste informatie’ de infodemic en bestudeerd hoe zonder tussenkomst van debat, direct middels de (Facebook) algoritmes de opinie kan worden bepaald in het voordeel van vaccinatie. Dat is brainwashing.

Maar men noemt het ‘infodemic management‘. Het is duidelijk dat de WHO geen democratisch orgaan is en dat ze zich niet gehouden acht aan democratische principes. Het is nu (theoretisch althans) nog ons burgerrecht om dat wel af te wegen, maar voor hoe lang nog?

Naschrift 31-07-21: en nu blijkt de WHO zelf mede schuldig te zijn aan misleiding.

Modellen

Welke modellen liggen nu ten grondslag aan al die berekeningen, risico inschattingen en bijbehorende maatregelen en routekaarten?

Het RIVM hanteert SIR modellen die voorspellingen doen over het verwachte verloop van de infectie in de populatie. Juist het leven met onzekerheden is iets wat mensen lastig vinden en in een tijd van uitbrekende virusinfecties zijn voorspellingen gewenst. Op basis van verwachtingen kun je mensen informeren en kunnen mensen hun gedrag aanpassen. Of mensen dat doen hangt van meerdere factoren af. Zeker als de belangen niet gelijk verdeeld zijn en er een beroep wordt gedaan op solidariteit. Ook is vaak onbekend of anderen mensen zich er aan houden.

Onzekerheden

De onzekerheden, die voortkomen uit het onbekende handelen van medemensen zijn wellicht nog moeilijker te accepteren. Door afspraken en verordeningen hoopt de overheid op medewerking.

Een democratie kan dan ook niet zonder afspraken en vertrouwen in elkaar. Een volk doet afstand van eigenrichting in ruil voor goed bestuur en een rechtstaat waarin regels van de wet leidend zijn. Het volk verlangd daarbij bepaalde zekerheden en dat is dat de staat en haar ambtsdragers, inclusief de verkozen bestuurders zich aan de wet en regels houden. Dat bleek deze zomer moeilijk te zijn voor het gezicht van de rechtstaat F. Grapperhaus. Hij was de meest zichtbare overtreder maar niet de uitzondering.

Want die regels, zoals de roadmap, verdwenen al in de prullenmand dezelfde dag dat ze werden afgekondigd. Het zwalkende beleid van dit kabinet was op zichzelf al genoeg om de burger af te schudden, maar het was niet het enige. [inmiddels -20-01-22- disqualificeren nu ook gezagdragers de chaos die het beleid heeft veroorzaakt}

Regels

Deze tekst is ook natuurlijk ook een illustratie van het zoeken naar zekerheid, het probeert meer inzicht omtrent de omgang met dit virus (en met name de bestrijding ervan door het kabinet) in beeld te brengen.

Er zijn namelijk een aantal voorvallen die er op wijzen dat dit kabinet niet alleen heeft gehandeld in strijd met de coronaregels maar ook in strijd met de wet.

Het zijn eerbiedwaardige instituten die kritiek geleverd hebben: de Hoge Raad en de Rekenkamer. De Hoge Raad deed haar kritiek op 25 mei al gelden op het voortduren van de lockdown terwijl de wettelijke basis ontbrak, de Rekenkamer zag op 25 november dat er op onreglementaire wijze grote sommen belastinggeld werden uitgegeven.

Op veel terreinen zien we dus een overheid die de regels aan zijn laars lapt. Het kan dan niet verbazen dat de burger dit voorbeeld volgt. De overheid heeft een aantal middelen om de burger te verzoeken gewenst gedrag te vertonen. Het doel moet dan wel acceptabel en duidelijk zijn, en de middelen afgewogen en geloofwaardig. Maar die geloofwaardigheid is steeds verder in verval geraakt. [11-02-22 is dit het voorbeeld van hoe burgers met de wet om moeten gaan? De grondwet schenden ?}

Verval

Het is ronduit schandalig om kinderen onderwijs te onthouden opdat hun ouders geen reisbeweging maken. Dit was het motief om 3 dagen voor de kerstvakantie de scholen per direct te sluiten. Ik kan me voorstellen dat de woede bij ouders over deze maatregel groot is, het is ronduit chantage van een kabinet dat het vertrouwen is verloren en geen ander middel meer ziet om een volk te laten doen wat het wil.

Geloofwaardigheid wordt bij het gebruik van informatie en modellen gevalideerd door wetenschap en vertrouwen, niet door chantage. De erosie van de wetenschappelijk en morele validatie, waarop het handelen van dit kabinet gebaseerd is, laat zien dat onze democratie en haar controlerende instituten (de media) in verval zijn.

De toeslag affaire is op einde van dit jaar 2020 een finale echo, een uitroepteken achter die constatering.

Validatie

Want wat nu, als niet alleen het handelen van dit kabinet maar ook de modellen waarop de lockdown en de testen gebaseerd zijn niet valide zijn? De reden om te twijfelen aan de modellen die het OMT hanteert bij hun adviezen wordt ingegeven doordat persoonlijke belangen hebben meegespeeld. Het OMT baseert haar advies o.a. op het SIR model waarover hieronder meer. De input voor die modellen wordt geleverd door uitslagen van de PCR testen en juist het organiseren van de testcapaciteit is actief belemmerd.

Er bleken twee mensen in het OMT met dubbele petten, twee mensen die goed hebben verdiend aan het verkopen van die PCR testen: Ann Vossen en Jan Kluytmans en die om hun handel te beschermen de opschaling van de testcapaciteit hebben verhinderd. Wat de input van het model kan hebben beïnvloed en levens kan hebben gekost. Het RIVM heeft daarover niet geklaagd, zorgverleners wel:

Pauline, wijkverpleegkundige in Trouw:

Ik ben echt gefrustreerd geweest over het testbeleid. Mensen met een vermoeden van corona kregen daarover geen zekerheid. Daardoor klopten RIVM-cijfers niet, maar durfden mantelzorgers ook niet meer te komen. Het is zo belangrijk om zeker te weten of je besmet bent, dat had veel leed kunnen besparen. Patiënten kunnen aan iets anders zijn overleden, ze hebben in de laatste fase dan niet hun familie om zich heen gehad. Vrijwilligers uit de palliatieve zorg en zzp’ers uit de nachtzorg komen ook niet bij corona.”

Het RIVM gaf ook geen openheid van zaken betreffende het gehanteerde SIR model. Ook wetenschappers hebben zich rond 12 oktober daarover beklaagd. Inmiddels is dat iets verbeterd en vermeld het RIVM de rekenmethodes maar niet bijvoorbeeld het Pienter onderzoek. O.a. Neil Ferguson is blijkbaar de auteur van een rekentool. Hij was het die bij aanvang van deze-, en andere virusuitbraken zwaar overdreven, alarmistische voorspellingen heeft gedaan. Dat schaad het vertrouwen nog meer.

En het RIVM sprak bij een positieve testuitslag van ‘geïnfecteerden’ of ‘besmettingen’ en werd daarover onlangs nog door de rechter op de vingers getikt. PCR testen mogen namelijk -zonder diagnose van een arts- niet als middel gebruikt worden om een ‘besmetting’ vast te stellen.

Al met al is er dit jaar bij het RIVM en OMT dus informatie naar buiten gekomen die de geloofwaardigheid aantast of aangeeft dat er corruptie heeft plaatsgevonden. Dit beschadigd het vertrouwen in de adviezen van het OMT en vraagt om een wetenschappelijk en juridisch onderzoek.

PCR -test

Zo ook het geval bij de PCR test zelf. Deze is gevalideerd door publicatie van o.a. Marion Koopmans in de z.g Corman paper, in een aan de EU gelieerd tijdschrift (Koopmans ontvangt ook subsidie van de EU) en er lijkt geen zorgvuldige peer-review te zijn uitgevoerd

(” Leden van de redactieraad van Eurosurveillance mogen manuscripten indienen bij het tijdschrift, in overeenstemming met het beleid van veel andere gerespecteerde wetenschappelijke tijdschriften.” en “Of auteurs al dan niet lid zijn van de redactieraad heeft geen invloed op de redactionele overwegingen, noch op de processen van redactionele evaluatie”).

Dat is net zoiets als: “Of mensen aldaniet werken bij WC-eend heeft geen invloed op de beoordeling van het product WC-eend, vinden wij van WC-eend.”

Er is m.i. wel degelijk wat op te merken op deze procedure.

Maar goed. Laten we voor nu nog even uitgaan van een integer verlopen beoordeling. De test bevat 3 ‘targets’ (RNA codes)

Theoretisch meet een PCR test niet het gehele virus maar de aanwezigheid van een klein aantal stukjes RNA, bijvoorbeeld voor de E-gene marker vind je in de Corman paper deze opeenvolging (target): ACACTAGCC – ATCCTTACTG – CGCTTCG.

Het virus zelf heeft een genoom dat uit duizenden stukken RNA bestaat, het complete genoom vind je op: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512

op regel 26281 (aan het eind) vind je bekende ACACTAGCC en op regel 26341 vind je de resterende ATCCTTACTG en CGCTTCGATT terug. Dat kunnen we dus verifiëren (ervan uitgaande dat het genoom correct is uitgelezen…)

De mogelijkheid dat een ander virus of bacterie ook toevallig deze RNA sequentie bezit is wellicht nihil, maar kan niet voor 100% worden uitgesloten. De PCR test gebruikte dit voorjaar 2 targets, maar er is in de zomer besloten een target uit de PCR test weg te laten.

Mensen die voor die datum getest zijn hebben een andere testprocedure ondergaan dan de mensen na die datum. Toch loopt de curve van positieve testen gewoon door alsof er niets veranderd is. Theoretisch is dat dus wel zo.

Dan nog iets over de uitslag van de test.
Neuroloog Jan Bonte: “De rtPCR en de antigeensneltest zijn helemaal niet in staat om het onderscheid te maken tussen ‘besmet’ zijn en ‘besmettelijk’ zijn. Het eerste begrip geeft aan dat men in aanraking geweest is met een virus, ongeacht of men daar nu ziek van geworden is of niet. En we komen dagelijks met heel veel ziekteverwekkers in aanraking zonder dat we daar ziek van worden. Alleen al ons microbioom – alle virussen en bacteriën die we continu bij ons dragen – bestaat uit duizelingwekkende aantallen virussen en bacteriën die ons in staat stellen om in leven te blijven.47 Zonder dat microbioom zouden we niet eens kunnen leven. En van die virussen en bacteriën uit het microbioom zeggen we ook niet dat we er mee ‘besmet zijn’. Terwijl we er in bepaalde omstandigheden wèl ziek van kunnen worden als ons immuunsysteem niet optimaal functioneert, om welke reden dan ook. Het tweede begrip ‘besmettelijk’ betekent niet alleen dat de persoon in aanraking is geweest met het virus, maar het virus ook verder kan verspreiden. En juist het vermogen om anderen te kunnen besmetten, is niet alleen op vele manieren afhankelijk van diegene die ‘besmettelijk’ is, maar ook van vele andere factoren, zoals onder andere temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en ook zeker van de specifieke kenmerken van de ontvanger. Er is dan ook niet één maat voor ‘besmettelijkheid’ van een besmette persoon en dus is er ook geen binaire uitkomst, wèl of niet besmettelijk. “

Toch wordt die uitslag binair gebruikt, er wordt gesteld dat je “besmet” bent bij een positieve uitslag en tevens dat je besmettelijk bent. Dit is fraude.

Voor een test op basis waarvan deze hele operatie (lockdown, steunmatregelen etc.) is gebaseerd is het voor mij ongelofelijk dat er geen transparante peer-review/ en-of een replicatie-falsificatie onderzoek is gedaan naar deze ‘validatie’ door andere virologen.
Een positieve testuitslag zegt niet meer dan dat een target, zoals bovenstaand stukje RNA is aangetroffen in de neus of keel. De longen worden bovendien niet gesampled. [ik laat het vermenigvuldigen / opkweken van dat stukje en het aantal cycli dat daarbij toelaatbaar is hier verder onbesproken}.

Mondkapjes

Ook is de gedraaide houding t.o.v. het gebruik van mondkapjes nog een voorbeeld van de dwarrelkoers van dit kabinet. Niet omdat wetenschappelijke inzichten zijn gewijzigd, maar vanwege publieke opinie.

Een afkondiging van een maskerdraagplicht is overigens niet nieuw. Toen de Spaanse griep rondwaarde werd deze draagplicht in San Francisco ook uitgevaardigd. Ook daar was er verzet tegen. Hoewel ingrijpend laat deze verplichting in tegenstelling tot vaccinatie bij de drager (meestal) geen blijvende sporen achter.

Op basis van wetenschappelijke gronden (de uitspraak van van Dissel) moet deze verplichting worden geschrapt. Een kansverlaging van 1: 100.000 valt binnen de meetonzekerheid. De effectiviteit is dan praktisch 0. Voor iets dat niet effectief is moet de overheid geen regels maken maar eventueel het gewenste doel (sociale onrust bestrijden) met degelijk advies bewerkstelligen.

Doelen

Ook welke doelen worden nagestreefd en wat we daar voor over hebben is gewijzigd van groepsimmuniteit naar mitigeren naar indammen of ‘plat slaan met de hamer’ . (Er zijn geen wetenschappers die het laatste serieus nemen, zelfs virologen hoor je er niet over, maar deze kolder van ons kabinet zou laaggeletterden beter doen begrijpen wat men beweerd. Onzin natuurlijk. Politici moeten stoppen met idiote beeldspraak in de communicatie met de ongeletterde burger maar gewoon het gebruik van te technische termen vermijden en infographics toevoegen aan hun verhaal. Zoals van Dissel de kamer brieft.

Meta doelen

Tot wie richt een land zich in tijden van crisis? Onze denker des Vaderlands Marli Huijer: ,,De bevolking groeit en mensen worden steeds ouder. Door hun verminderde weerstand kan een virus onder ouderen heel hard toeslaan. Als oudere moet je beseffen dat het niet in het gemeenschappelijke belang is om alles uit de kast te halen om jou als individu te redden, tegen maximale kosten. We zijn niet meer gewend om met zo’n acute vorm van sterven om te gaan. Mensen die kanker of hart- en vaatziekten krijgen leven vaak nog jaren. Jonge mensen zijn niet meer gewend iemand te zien sterven. De levensverwachting is sinds de jaren 50 met tien jaar toegenomen. Maar aan die groei zitten grenzen.”

Angst en censuur 2

Wat ook anders is in 2020 is de wijze waarop het debat hierover wordt gevoerd. Alle dissidente geluiden, ook van wetenschappelijke sprekers of mensen zoals Marli Huijer worden snel verdacht gemaakt.

Hoop of angst

Mijn wereldbeeld is een stuk distopischer geworden. (Naschrift 16/1/21 zie ook dit artikel in de NRC). De constatering van het verlies van privacy wordt aangevuld met het zicht op een instortende nationale soevereiniteit en tekort aan democratische legitimatie van maatregelen. Hans Rosling heeft in ‘Factfullnes’ een hoofdstukje gewijd aan democratie en armoedebestrijding waarbij hij concludeerde dat dit aparte zaken zijn die niet aan elkaar gelinkt zijn. China laat zien dat ook zonder democratie gezondheid en welvaart vooruitgang kunnen boeken. Maar de prijs is hoog en de vraag moet niet vernauwd worden tot een of/of keuze.

Het komt voor in het hoofdstuk ‘single perspective instinct’ dat waarschuwt voor het gebruik van de hamer. Dat hoofdstuk las ik in december 2019 en het gaf me de ‘toolbox’ om deze tekst te schrijven.

Ik heb geprobeerd om de daar genoemde richtlijnen na te volgen en niet alleen de hamer te gebruiken. Via posts op o.a. De Correspondent heb ik gepoogd mijn vragen te crashtesten, te valideren. Dat heeft een aantal niet gefundeerde, ronduit vijandige reacties opgeleverd en enkele inhoudelijke waaronder die van Ruben Mersch en viroloog Jaime Borgas.

Toch leverde dat geen zicht op een kosten/baten analyse (waar ik nu al sinds maart op hoop) maar het was voornamelijk gesteggel over details. Ruben Mersch had die QALY berekening update wel beloofd al begrijp ik dat dit buiten zijn expertise valt en hij afhankelijk is van o.a. gezondsheidseconomen.

Ronduit teleurstellend was de het handelen van Correspondent ‘ontcijferen, wat meten we eigenlijk’ Sanne Blauw die zich in 2020 ontpopte als een actievoerder voor de nog niet erkende patiëntengroep ‘Long Covid lijders’ en daarmee flink door de mand viel. Ze riep lezers met klachten op om Long Covid bij haar te melden en ze riep op het beleid aan te passen op ‘Long Covid’ nog voordat er onderzoek is gedaan naar het bestaan ervan, naar wat het is, en als het bestaat hoe het te meten valt. De vraag ‘wat meten we eigenlijk’ werd straal genegeerd. (Naschrift 16/1/21: inmiddels is er meer over bekend, o.a. dit onderzoek geeft nu aanleiding om vervolg studies uit te voeren, maar het lijkt me nog steeds te vroeg om het beleid te wijzigen, het onderzoek eindigt met de conclusie
“Longer follow-up studies in a larger population are necessary to understand the full spectrum of health consequences from COVID-19”. fulltext )

Ik eindigde in juni met o.a. de volgende onderzoeksvraag:

B) welke kansen kunnen daarbij worden benut, welke bedreigingen kunnen daarbij worden onderkent?

De kansen op een rij zetten is me slechts maar een keertje gelukt, eerlijk gezegd. De bedreigingen zijn te talrijk gebleken.

We moeten zeker niet als democratie ons waardesysteem ondergeschikt gaan maken aan een waardesysteem dat ziektebeeld-bestrijding boven mensenrechten en democratische principes verheft. Het duurt dan niet lang voordat dissidente gedachten horen bij het ziektebeeld van ‘ongezonde burgers’ die gezond gemaakt of ‘genezen’ moeten worden. Van relatief onschadelijke ‘wappie’ worden mensen dan al snel als schadelijke bron van een ideeën infectie gezien, zoals in China, waar vandaag een Wuhan vlogger Zhang Zhan voor 4 jaar de cel in gaat.

We leven in een tijd waarin een culturele verandering op de agenda staat, een agenda die misbruik maakt van overdreven angst en die misplaatste prioriteiten kent. Die agenda blijkt ook opgesteld te worden door de WHO en gelieerde instituten verbonden aan de farmaceutische industrieën.

Bill Gates

Deze tijd is niet te begrijpen zonder de rol van Bill Gates te benoemen. Zijn invloed is van ongekende proporties. Zijn bijdrage aan de WHO is inmiddels groter dan die van staten. Wie betaald, die bepaald.

Dat hoeft niet slecht te zijn, vaccins hebben in verleden veel leed bespaard en kunnen de bevolkingsaanwas in arme landen beperken doordat kinderen niet meer vroegtijdig overlijden (een groot gezin is in die omstandigheid ‘pensioen zekerheid’ en bij grotere overlevingskans van kinderen neemt hun aantal per moeder af) .

Maar is het goed?


“Er zat absoluut geen samenzwering of voorbedachte rade achter deze overspannen evolutie. In tijden van crisis gedijen de machtigen en worden de zwakken nog meer benadeeld.” zegt John p.a. Ioannidis.

De tegenkrachten die zakenman Bill Gates kritisch zouden kunnen confronteren en hem beperken de totalitaire afslag te nemen en mensenlevens ongelijk te waarderen, zijn weggespeeld. Hij vind dat Mark Zuckenberg goede ‘waarden’ heeft, dat zegt genoeg denk ik. Deze toenadering naar Facebook is verklaarbaar uit het gewenste partnerschap. Facebook speelt een belangrijke rol in het vakgebied van de ‘infodemic manager van de WHO’.

Weinig staat de WHO en de Bill & Melinda Gates foundation meer in de weg om een wereldgemeenschap in te richten volgens hun waardesysteem waarbij mensen, geholpen, genudget of gepushed een medisch paspoort krijgen om hen daarmee te kunnen sturen in gewenst gedrag. Eerst in de landen waar burger-rechten weinig voorstellen waarbij zijn invloed zich niet beperkt tot medische aspecten. Daarna zullen ook de Westerse landen inclusief de EU volgen. Het is een ‘hamer’ oplossing waar een toolbox nodig is: basis gezondheidszorg, educatie, pensioen, democratie.

ID recht of plicht?

Het onderzoek naar van een vaccinatiepaspoort staat al sinds 2018 op de agenda van de EU. Schimmige lobby organisaties zoals https://id2020.org/ zijn bezig om dit recht (van de staat) om jou te verplichten je te medisch te identificeren middels een vaccinatie paspoort, er door te duwen, onder het mom van gezondheidszorg.

(Naschrift 6-1: Zie ook het net gepubliceerde advies van de gezondheidsraad. )

Het is een omgekeerd stigma in vermomming (wie hem niet heeft is ‘infectieus’), die in de ‘serieuze media’ gebagatelliseerd wordt door te doen alsof tegenstanders denken dat Bill Gates bij iedereen een chip wil inplanteren. Dat wil hij niet, want dat hoeft helemaal niet:

Het MIT doet in opdracht van de Bill & Melinda Gates foundation onderzoek naar een tatoeage-vaccinatie. Behalve het vaccin krijg je onzichtbare informatie in je huid gespoten die jij zelf niet kan uitlezen, heel veel anders dan een chip is dat eigenlijk niet…

Het probleem waarvoor de WHO vind dat dit nodig is noemt men ‘infectie’. Infectie of besmetting die we moeten zuiveren om gezond te worden of te blijven.

Etnische zuivering begint bij het identificeren van minderwaardigen, of dat nu fysiek of geestelijk is. We moeten onze zwakkeren beschermen was het credo in maart. Ja dat moeten we zeker. Maar tegen wat? Tegen verzwakking van het immuumsysteem, tegen een virus of tegen iets anders? Of moeten we ook gezonde mensen beschermen tegen het stigma van ‘besmet’ wanneer ze geen verklaring van vaccinatie kunnen overleggen?

PCR test discriminatie

Ik denk dat de ‘zwakkeren’ in deze wereld (en dat zijn potentieel 90% van alle mensen in een wereld die grote ongelijkheid en volatiliteit kent) beschermd moeten worden tegen een mondiale organisatie die de uitbraak van voor de mens gevaarlijke virussen misbruikt voor het introduceren van een veel gevaarlijker instrument: een digitale vaccinatie-ID plicht en database. En dit gaat niet meer langs de nationale parlementen.

De echte kosten van de virusbestrijding zijn dus niet eens de uitkomsten van de QALY berekeningen alleen, maar de uitkomst van dit machtsproces.
toevoeging 16-02-2023

De WHO zoekt naar mogelijkheden om 5% van nationale zorgbudgetten af te romen ten bate van vaccin productie .

Strijd voor democratie

In de speech van EU commissie Vice President Věra Jourová (on countering disinformation amid COVID-19 “From pandemic to infodemic”) stelt zij nog hoopvol en strijdlustig:
“The Coronavirus pandemic has been accompanied by an unprecedented ‘infodemic’, according to the World Health Organisation.” en “Countering disinformation and adapting to evolving threats and manipulations, as well as to support free and independent media, will also be part of the Action Plan.

We must not move into censoring, we must not create ministries of truth. I have spent enough time of my life leaving in an authoritarian country, Czechoslovakia, to know the answer is not in centrally dictating the truth. But we must equip ourselves better to address the challenges of our digital reality.

I know that I can count on the European Parliament and the Renew Group to continue to play an active role to support the fight against the infodemic.”

Ik hoop dat dit besef stand zal houden, maar ik heb redacties van traditionele media in 2020 zien veranderen in Ministeries van waarheid. Met ‘Op1’ als exemplarisch voorbeeld waar met name virologen mochten komen (Ad Osterhaus bijna 30 keer) en er nauwelijks ruimte is gemaakt voor reflectie vanuit andere vakgebieden.

Deze mondiale vaccinatie-ID levert potentieel groot gevaar op voor de mensen die leven in dictatoriale regimes of er voor op de vlucht zijn. Soms is het onveilig om geïdentificeerd te worden.

Ik verwacht niet dat Vice President Věra Jourová dit nog kan stoppen. De voorzitter van de Europese Commissie is Ursula von der Leyen. Haar partner Heiko heeft grote belangen in de medische industrie als CEO van Orgenesis Inc. Een bedrijf dat zich richt op cel therapie.
Er zal een grote groep burgers zich actief tegen dit vaccinatie paspoort moeten gaan verzetten. En belangrijker, er moet een mondiale discussie op gang komen die paal en perk stelt aan de wijze waarop Bill Gates en andere medisch evangelisten als monarchen, van de wereld een groot ziekenhuis maken met Bill als directeur. Overtuigd van de kwaliteit van zijn waardesysteem.

Maandag 28 december 2020

Ik draag deze tekst vandaag wederom op aan een dappere Chinese staatsburger: Zhang Zahn, die vanwege haar vlogs tot 4 jaar cel veroordeeld is.

i)

De onderzoeksvragen van juni 2020, met voorlopige conclusies van 6 maanden onderzoeksperiode (zie ook dit overzicht tussenstand 26-08-2020)

A) hoe leidt de uitbraak van een virus tot een programma van maatregelen?

De vraag verondersteld dat alleen wetenschappelijke studies aan de hypothese ten grondslag liggen. Dat was naïef. Ik denk dat waarden en daarop gestoelde richtlijnen een minstens even grote, of zelfs grotere rol spelen. Deze waarden hebben geresulteerd in richtlijnen die de WHO centraal heeft opgesteld (zonder daarvoor democratisch draagvlak te hebben gekregen). Mondiale distributie van die richtlijnen en internationale politieke dynamiek (kuddegedrag) hebben geleid tot weerstandsloze implementatie, zonder goede kosten-baten analyse op alle relevante maatschappelijke onderwerpen, met name voor de gevolgen op lange termijn.

Welke wetenschappelijke studies liggen ten grondslag aan de hypothese van de infectie volgens druppels, welke aan de infectie volgens aerosolen?

zie https://covidpapers.nl/2020/06/21/william-firth-wells/

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973

Hoe wordt dit getest?
Hoe worden de maatregelen die deze infectie tegen moeten gaan ontworpen en gekozen?

Deze vraag is afhankelijk van wie hem beantwoord, de wetenschapper, de WHO of het kabinet. Het verschil tussen de aanbevelingen van wetenschappers en de invulling van de maatregelen door kabinet zijn de grootste bron van maatschappelijke onrust. Deze site is daar het gevolg van. Ook www.herstel-nl.nl, het RED team, Maurice de Hond, FTM en vele anderen hebben kritiek op die invulling.
Terecht bleek al eerder, maar sinds 19-05-21 geeft zelfs het RIVM zuinigjes toe dat aerosolen een grotere rol kunnen spelen dan eerder verondersteld, de website is aangepast en:

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/21/eindelijk-erkenning-een-aerosol-is-risicovol-a4044441


Een mooi artikel in Wired schetst de dubieuze rol van de WHO:

https://www.wired.com/story/the-teeny-tiny-scientific-screwup-that-helped-covid-kill/

Hoe wordt dit (effect van de maatregelen, o.a. lockdown) getest?

Indiaas meta-onderzoek 2020 Jun

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32496248/

Results: Twenty-four articles were found eligible for the review – four published articles and twenty pre-print articles. Compartmental model was found to be the most commonly used mathematical model; along with exponential, time varying, neural network and cluster kinetic models. Social distancing, specifically lockdown, was the most commonly modelled intervention strategy. Additionally, contact tracing using smartphone application, international travel restriction, increasing hospital/ICU beds, changes in testing strategy were also dealt with. Social distancing along with increasing testing seemed to be effective in delaying the peak of the epidemic and reducing the peak prevalence.H

Conclusion: Although there is mathematical rationality behind implementation of social distancing measures including lockdown, this study also emphasised the importance of other associated measures like increasing tests and increasing the number of hospital and ICU beds. The later components are particularly important during the social mixing period to be observed after lifting of lockdown.

Hoe worden deze onderzoeken onderbouwd?

Door wetenschappers:

Methods: Original research articles in English obtained through keyword search in PubMed, WHO Global Database for COVID19, and pre-print servers were included in the review. Thematic synthesis of extracted data from articles were done.

Australie:

https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/modelling-victoria-s-escape-from-covid-19

Juridisch, financieel, retorisch?

Door kabinet: ‘Alles is erop gericht het aantal contacten tot een minimum te beperken. Want zonder contact kan het virus niet overspringen.’ citaat uit artikel in FTM:

‘Nederland zit nog minimaal drie weken op slot, maar een plan voor daarna ontbreekt. De expertteams van Herstel NL en het Red Team roepen het kabinet op tot transparantie en het formuleren van een consequente strategie. Over hoe die eruit moet zien, verschillen de twee teams van mening. Maar over één ding zijn ze het eens: verder aanmodderen doet ons land onnodig veel schade.

Hoe worden deze in de tijdlijn geplaatst?

Niet dus , er is al heel dit jaar geen plan voor na de lockdowns…. althans niet van het kabinet, niet openlijk. Wel dus van de WHO, de GPMB, de EU die allen gericht zijn ’the Silver Bullit’ of op wat Hans Rosling in Factfulness beschrijft als ‘De Single Perspective Instinct’ op P. 192:

Medicine is Not the Single Solution

Medical professionals can become very single-minded about medicine, or even a particular kind of medicine.

En hij verteld over Halfdan Mahler die in India in 1950 TBC wil bestrijden door met mobiele X-ray (röntgen) machines de dorpen te bezoeken. Het faalde doordat dorpelingen boos werden. Ze hadden geen last van TBC maar ernstig gebrek aan basiszorg: genoeg bedden in een lokaal ziekenhuis, hulp bij gebroken been, diarree, geboorte.

Nu de WHO ook verklaard heeft dat Sars-Cov-2 endemisch gaat worden kunnen we concluderen dat we met het vaccin de meest geavanceerde en duurste griepprik ooit hebben aangeschaft.

Kosten? €66,08 miljard op 19 mei 2021…
rekenkamer.nl/onderwerpen/corona/coron…
coronarekening.rekenkamer.nl/coronarekening
We hebben al 2/3 van het jaarlijkse budget (voor de totale gezondheidszorg in NL) gespendeerd aan de bestrijding van een enkele ziekte…

..maar welke basiszorg is daardoor komen te vervallen?

En wat betekent dat in arme landen? een voorbeeld

B) welke kansen kunnen daarbij worden benut, welke bedreigingen kunnen daarbij worden onderkent?

Zie boven

C) wat is de reikwijdte van de wijze waarop dit programma van maatregelen omgezet wordt in vorm en materiaal, zoals we dat nu om ons heen waarnemen (plexiglas, tape, cirkels in het park etc.)
Inventarisatie van allerlei vormen van beperking, van lockdown tot plastic gordijn in transportbusjes.

In eerste instantie was de vraag architectonisch van aard. Maar de reikwijdte van de maatregelen is nagenoeg onbegrensd en tast onze vrijheden, immuunsysteem en gezondheid nog meer aan dan ik voor aanvang van dit onderzoek vermoede. Ik heb me daarom niet gefocust op de materiële verschijningsvormen van deze beperkingen maar op de programmatische, juridische, financiële en ethische.

Architectuur (de eigen woning) wordt gegijzeld en onderworpen aan een mondiale wijziging van het bestemmingsplan.

Uw woning wordt nu hospitaal of isoleercel. Met de BOA als cipier.
Welkom in 2021.

Update 24-04-022:

Één reactie op “Tussenstand”

De onderstaande tekst wordt weergegeven op pag 119 van het WHO onderzoeksrapport ,gemaakt door o.a. daszak ,koopmans ,el barak. Dit CDC virologisch lab ligt op 600 m afstand van de Huanan seafoot market en huisvestte vleermuizen ,net als het WIV.

ced through a laboratory incident, reflecting an
accidental infection of staff from laboratory activities involving the relevant viruses.
We did not consider the hypothesis of deliberate release or deliberate bioengineering of SARS-CoV-2
for release, the latter has been ruled out by other scientists following analyses of the genome (3).
119 Fig. 5.
Schema for introduction of SARS-CoV-2 through a laboratory incident. Arrows relevant for this
scenario are indicated in red. Arguments in favour Although rare, laboratory accidents do happen,
and different laboratories around the world are working with bat CoVs.
When working in particular with virus cultures, but also with animal inoculations or clinical samples,
humans could become infected in laboratories with limited biosafety, poor laboratory management
practice, or following negligence.
The closest known CoV RaTG13 strain (96.2%) to SARS-CoV-2 detected in bat anal swabs have been
sequenced at the Wuhan Institute of Virology. The Wuhan CDC laboratory moved on 2nd December
2019 to a new location near the Huanan market. Such moves can be disruptive for the operations of
any laboratory. Arguments again

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *