Toekomst

De toekomst van SarsCOV2

“De toekomst zal uitwijzen of het lot deze ingrediënten samenvoegt tot een groot en niet eerder vertoond succes van massale vaccinaties met als doel een pandemie te beëindigen, of het faliekant mislukken van het grootste vaccinatie-experiment ooit, en achteraf blijkt dat beleidsmakers en de wetenschappers de catastrofale gevolgen op geen enkele manier zagen aankomen en het te laat was om nog op hun schreden terug te keren.”

Neuroloog Jan Bonte

De tuinman en de dood

Een Perzisch Edelman:

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: “Heer, Heer, één ogenblik!
Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.
Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.
Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!” –
Van middag (lang reeds was hij heengespoed)
Heb ik in ’t cederpark de Dood ontmoet.
“Waarom,” zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
“Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?”
Glimlachend antwoordt hij: “Geen dreiging was ’t,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,
Toen ‘k ’s morgens hier nog stil aan ’t werk zag staan,
Die ‘k ’s avonds halen moest in Ispahaan.”

P.N. van Eyck

De toekomst van een pandemisch virus staat vrijwel los van het handelen van de mens wanneer er bij de uitbraak van een nieuw virus geen vaccin is dat

a) wereldwijd voldoende beschikbaar is ,

b) wereldwijd tegelijkertijd wordt toegepast en

c) voldoende de verspreiding terugdringt

zodat de mogelijkheid voor het virus om te muteren in voldoende mate wordt beperkt. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan zal het virus veel gelegenheid krijgen om te muteren en is de strijd verloren. En die strijd is inmiddels verloren

Maar de politiek doet nog steeds of men met het ‘Wuhan’ vaccin deze strijd nog winnen kan, terwijl het virus al weer 30.000 mutaties verder is. Dat is volstrekt absurd. Net zo onzinnig is het om ongevaccineerden de schuld te geven, terwijl men hele werelddelen heeft overgeslagen bij het verstrekken van de vaccins.

Het virus blijft daar gewoon muteren, en minder dodelijke, maar besmettelijker varianten zijn dan in het voordeel (zoals nu 27-11-21 blijkt in Zuid Afrika).

Inmiddels is de schade voortkomend uit de respons van de politiek vele malen groter dan het virus had kunnen veroorzaken wanneer we alleen de basis maatregelen in acht hadden genomen: thuis blijven bij ziekte, afstand houden, aerosolen verspreiding wel serieus nemen, verpleeghuizen compartimenteren en ventilatie systemen aldaar voorzien van virale filters om superspreading te voorkomen, als het dan toch nog piekt noodhospitalen met efficiëntere coronazorg instellen (meer patiënten per verpleger) en de reguliere zorg niet uitstellen.

Het is vanuit het perspectief van de niet-mens dolkomisch. Maar vanuit de kwetsbare mens intriest.

Machthebbers worden machtverliezers. Maar vanuit het perspectief van de toekomst van de democratische rechtstaat is de respons (vaccinatie plicht, 2G) rampzalig. Want zorgverleners, burgers, ondernemers, scholieren en studenten worden geofferd doordat de respons op de pandemie niet alleen een medisch-, maar ook een maatschappelijk experiment is, dat is uitgemond in chaos.

Een meervoudig experiment dus, dat is voorbereid door een beroepsgroep die geen zicht had op de maatschappelijke effecten van de experimentele maatregelen die men bedacht en die ook geen wetenschappelijke onderbouwingen hebben voor de effecten van die maatregelen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de introductie van het experiment ‘QR-code toegangsbewijs’ en 2G.

Sinds de introductie van het toegangsbewijs schoten de besmettingen omhoog. Ook bij gevaccineerden. Niet zo gek, als je als gevaccineerde met een positieve testuitslag toch je groene vinkje behoud...

Het is nu de zelf toegebrachte chaos door de ‘managers van de zorg’ die de rechtsstaat bedreigt. De gevolgen zijn niet te overzien. Een virus met de IFR die hooguit twee keer hoger ligt dan die van de griep staat aan de basis van een hysterische technocratische respons in een tijd dat we een energietransitie moeten realiseren. Een transitie die veel investering vergt van de burger en vertrouwen in de overheid. Dat vertrouwen is de overheid nu in rap tempo aan het afbreken.

De toekomst van de maatschappij?

O.a. de GPMB en de WHO zijn de auteurs van de richtlijnen die deze respons mede hebben vormgegeven. De afweging wanneer welke experimentele maatregel nog proportioneel is werd gewiekst over gelaten aan de nationale overheden. GPMB en WHO zullen de handen kunnen wassen, in de onschuld van een adviesraad, terwijl het advies in veel gevallen bindend is geweest.

Maar de chaos is zo groot, het aantal factoren dat van invloed is op de gevolgschade van de maatregelen zo onontwarbaar, dat causaliteit niet te bewijzen zal zijn.
Het is bovendien reeds te laat om veel gevolgschade van de politieke respons op Sars-cov2 te herstellen.

Ik citeer een microbioloog:

”Een land van goedzakken moet je niet dwingen”

‘De geschiedenis leert dat het nogal gevaarlijk is om als autoriteit een minderheid te bestempelen als een te mijden ziektekiemen verspreidende bedreiging voor de volksgezondheid. Zulke ideeën gaan soms een eigen leven leiden. De schade zit maar deels in het daadwerkelijke beleid. Wat mensen elkaar aandoen, onder het mom van ‘de wetenschappelijke waarheid’, gesteund door het bestuur van het land, dáár zit het grootste verdriet. Het weefsel dat uiteen wordt gereten. En dat dan blijkt dat het allemaal voor niets is geweest.’

Rosanne Hertzberger in de NRC van 27-11-21

Of neem bijvoorbeeld de mogelijke gevolgschade van het vaccin, al is de schade op ander terrein mogelijk veel groter (schoolsluitingen, uitgestelde zorg, suicides, sociaal leed etc.)

Bijwerkingen van mRNA vaccins?

mRNA vaccin’s gebruiken Lipid Nano Partikels (LNP) het zijn kleine vetbolletjes die als ’taxi’ fungeren om het RNA in je cellen te bezorgen zodat je eigen cellen de spike eiwitten gaan maken. Maar wat gebeurd er daarna met die cel? Kunnen die LNP ’s schade veroorzaken?

SPIKE-EIWITTEN overal in het lichaam en neerslag in de organen”

“Voor Moderna, ook een mRNA-vaccin, werd vastgesteld dat de Spike-eiwitten niet lokaal blijven zoals eerder werd gedacht. Het Spike-eiwit en het S1-antigen (ziekteverwekkers) werden teruggevonden in het bloedplasma doorheen het lichaam (32). Een ander, confidentieel rapport van Pfizer (mRNA) werd vrijgegeven door de PMDA (Japanse Sciensano). Hieruit blijkt dat nanopartikels zich opslaan in o.a. de lever, baarmoeder, teelballen, hersenen, hart en bijnieren. De cijfers bleven stijgen tot 48h na vaccinatie, na 48h werd er niet meer verder onderzocht (33).” Sam Brokken

Maar is dat erg?

Niet volgens Yuri Deigin

Ten tweede, ook al maken sommige LNP’s een achtbaanrit door het lichaam, toch is de proportie daarvan zeer klein. Zo komt bijvoorbeeld slechts 1/10.000 van de geïnjecteerde mRNA’s in de hersenen van muizen terecht. Overigens was dat een HEEL hoge dosis waarmee die muizen werden geïnjecteerd – 300 mcg/kg, wat veel hoger is dan de doses die in Covid mRNA-vaccins worden gebruikt: 30 of 100 mcg in respectievelijk Pfizer en Moderna injecties, voor een hele mens van 50-100 kg, d.w.z. een 150-1000x lagere dosis per kg dan de arme muizen kregen. Ik ben er zeker van dat dit zich vertaalt in een nog lager percentage van LNPs die in ons lichaam een ritje gaan maken, maar laten we, om een bovengrens te bepalen, eens proberen te schatten hoeveel hersencellen we kunnen verwachten te verliezen aan zombie LNPs.

Het blijft allemaal speculatief.

Wat wel duidelijk wordt aan deze discussie is het medisch experimentele karakter van dit vaccin. Als pragmatisch onvrijwillige deelnemer aan dit experiment (vanwege peer pressure, ontzegging van vrijheden en reisbeperkingen heb ik me laten vaccineren) voel ik me belazerd. Zeker nu uit Zweeds onderzoek* blijkt dat de vaccins inmiddels zo lek als een mandje zijn en dat het niet “Dansen met Janssen” blijkt te zijn.

Het vaccin doet niet meer mee…waarom wij nog wel?

Na die eerste twee maanden nam de werkzaamheid echter snel af. Na vier tot zes maanden verminderden de vaccins het relatieve risico op infectie slechts met 48%! ‘

*Het is momenteel beschikbaar als pre-print aangeboden bij The Lancet, en kan hier worden gevonden. Het doel van de studie was vast te stellen hoe doeltreffend de verschillende vaccins zijn bij de bescherming tegen covid op langere termijn (d.w.z. na meer dan een paar maanden).”

Ook Yalemedicine.org plaats informatie over de afnemende bescherming.

Dan zijn er nog andere mogelijke risico’s.

RNA KAN DNA AANPASSEN

Sam Brokken:

Een zeer recente revolutionaire bevinding werd gepubliceerd in Science (34), RNA kan het DNA herschrijven. De auteurs leggen hierbij geen link met de mRNA vaccins, dan hadden ze mogelijks het artikel niet gepubliceerd gekregen. Nog een onbekende factor erbij.’

Uit de studie

“Hoewel toekomstige studies nodig zullen zijn om volledig ophelderen van de fysiologische relevantie van Pol RT activiteit, onze bevindingen tonen aan dat Pol sjabloon ribonucleotiden in een actieve configuratie herbergt en RNA-DNA reparatie bevordert, die kan bijdragen tot cellulaire tolerantie van genoom-ingebedde ribonucleotiden.”

Overhaast

Ik denk aan het gedicht van P. N. van Eyck. En beschouw de haast waarmee dit experiment wordt opgetuigd. Ik zie beleidsmakers zich haasten naar Ispahaan, men dweilt met de kraan open. Een kraan in de dam van een stuwmeer vol met potentieel pandemische virussen… een dam die op springen staat. Want Corona is niet de zondvloed, het is het eerste plasje dat door de kraan is gekomen.

De barsten in de dam worden al decennia genegeerd…

Zie hieronder: ‘de toekomst van nieuwe virussen, modificatie technieken’

Toekomst van het virus zelf


New York Times over de toekomst van Sars-cov-2, 12-10-2021

“Hoe dat evenwichtspunt er precies uitziet – hoeveel overdracht er is en hoeveel ziekte het veroorzaakt – is onzeker. Sommige wetenschappers voorspellen dat het virus uiteindelijk veel zal lijken op de griep, die nog steeds ernstige ziekte en dood kan veroorzaken, vooral tijdens seizoensgebonden pieken.

Anderen zijn optimistischer. “Mijn gok is dat dit op een dag een andere oorzaak van de gewone verkoudheid zal zijn,” zei Jennie Lavine, die die mogelijkheid onderzocht als een infectieziekten onderzoeker aan de Emory University.

Er zijn vier andere coronavirussen die endemisch zijn geworden in menselijke populaties. We worden er vroeg en vaak aan blootgesteld, en alle vier veroorzaken ze meestal een gewone verkoudheid.

Covid-19 zou wel eens kunnen zijn hoe het eruit ziet wanneer een nieuw coronavirus zich door een bevolking verspreidt zonder enige reeds bestaande immuniteit. “Dit is misschien niet zo’n ander beest dan al het andere waar we aan gewend zijn,” zei Dr. Lavine. “Het is gewoon een slecht moment.”.

en op 12-1-2021

“Het is onwaarschijnlijk dat de vaccins die we nu hebben voor steriliserende immuniteit zullen zorgen,” het soort dat nodig is om infectie te voorkomen, zei Jennifer Gommerman, een immunoloog aan de Universiteit van Toronto.

Natuurlijke infectie met het coronavirus veroorzaakt een sterke immuunrespons in de neus en keel. Maar met de huidige vaccins, zei Dr. Gommerman, “krijg je geen natuurlijke immuunrespons in de eigenlijke bovenste luchtwegen, je krijgt een injectie in de arm.” Dat verhoogt de kans dat er toch infecties optreden, zelfs na vaccinatie.

Dit onderzoek laat zien dat de effecten van vaccinatie sterk afnemen na een periode van 1 februari tot 13 Augustus 2021 (van 91% naar 54%), bovendien beperken vaccinaties op geen enkele wijze de infectie van huisgenoten. Het doormaken van een infectie zorgt bovendien voor een veel beter immumgeheugen:

Immuumgeheugen

Immuniteit na infectie.

Immuniteit na vaccinatie :

“Ten slotte, door individuen te onderzoeken met reeds bestaande immuniteit na natuurlijke infectie, waren we in staat om inzicht te verwerven in de mogelijke effecten van boostervaccinatie. In deze setting resulteerde het opkrikken van reeds bestaande immuniteit met mRNA-vaccinatie voornamelijk in een voorbijgaand voordeel voor antilichaamtiters met weinig tot geen impact op lange termijn op het cellulaire immuungeheugen. Het verval van antilichamen was vergelijkbaar in SARS-CoV-2 naïeve en herstelde gevaccineerden, wat suggereert dat extra vaccindoses de antilichaam-gemedieerde bescherming tijdelijk zullen verlengen zonder het onderliggende landschap van het SARS-CoV-2 immuungeheugen fundamenteel te veranderen, dat gekenmerkt wordt door duurzame geheugen-B en CD4+ T-cellen, zelfs wanneer de antilichaamrespons begint af te nemen. Het zal belangrijk zijn om na te gaan of er een gelijkaardige dynamiek bestaat na andere types van immuunboosting, waaronder homologe en heterologe boostingregimes voor vaccins. Niettemin leveren deze gegevens bewijs voor een duurzaam immuungeheugen 6 maanden na mRNA-vaccinatie en zijn ze relevant voor de interpretatie van epidemiologische gegevens over het aantal infecties in gevaccineerde populaties.”

https://www.newyorker.com/science/annals-of-medicine/coexisting-with-the-coronavirus

Daarbij zijn er nog andere gevaren van vaccineren op jonge leeftijd:

“Op de lange termijn is het mogelijk dat ons immuungeheugen zich tegen ons gaat keren. Al tientallen jaren hebben grieponderzoekers waargenomen dat volwassenen hun sterkste antilichaamreacties ontwikkelen tegen griepstammen die ze in hun kindertijd hebben meegemaakt. Bij dit fenomeen, dat wetenschappers “oorspronkelijke antigene zonde” noemen, werpen immuunherinneringen uit de kindertijd een lange schaduw in ons volwassen leven. Antilichamen die tijdens een eerste virusontmoeting zijn gevormd, blijven reageren op infecties en vaccinaties die tientallen jaren later plaatsvinden – zelfs nadat een virus is geëvolueerd – waardoor het immuunsysteem minder effectief is in het bijwerken van zijn reactie. “Je wekt immuungeheugen op tegen antigenen die er niet meer zijn,” zei Hensley. Deze ineffectieve antilichamen kunnen het immuunsysteem verhinderen zijn reactie bij te werken; het systeem staat erop de laatste oorlog uit te vechten. In de verre toekomst kan de oorspronkelijke antigene zonde de reacties van ons lichaam op sars-CoV-2 bepalen, waardoor het moeilijker wordt om onze immuunafweer tegen nieuwe stammen aan te scherpen. Het is een schrijnend en ontnuchterend idee: soms herinneren we ons zo goed dat de herinnering zelf een blinde vlek wordt.

Maar er zijn ook mensen die menen dat evolutie bij antibioticagebruik anders werkt dan bij vaccins…

Voorlopig is het echter het tempo van de wereldwijde vaccinatie dat het meest bepalend zal zijn voor onze nabije toekomst met covid. “Het beste wat we kunnen doen is de wereld zo snel mogelijk te vaccineren om de virale evolutie te beperken,” vertelde Alex Greninger, een viroloog aan de Universiteit van Washington. (Als onderzoeker heb ik samengewerkt met zowel Hensley als Greninger.) Meer infecties geven het virus meer mogelijkheden om te evolueren, en zoals het afgelopen jaar is gebleken, kunnen varianten zich snel over de hele wereld verspreiden, ongeacht waar ze ontstaan. De pandemie zal pas echt voorbij zijn als het voor iedereen voorbij is.”

“Immunitas, het Latijnse woord waar “immuniteit” van is afgeleid, is een juridische term die wordt gebruikt om vrijstelling van belasting of rechtspraak aan te geven. Maar de epidemiologische wereld is rommeliger dan de juridische. Een andere term kan de complexiteit ervan beter weergeven: “resistentie,” wat komt van het Latijnse werkwoord resistere, wat “tegenhouden” betekent. Immuunresistentie houdt het virus tegen. Het maakt de blootstelling aan het virus minder waarschijnlijk om in een infectie – al dan niet symptomatisch – of in een ernstige ziekte uit te monden. Vaccinaties en infecties, vooral langdurige infecties, hebben de neiging om onze weerstand tegen ziekteverwekkers op te bouwen. De tijd en virusmutatie doen deze weerstand geleidelijk afnemen. Hoe hoger onze immuunweerstand, hoe meer blootstelling aan virussen we kunnen verdragen zonder ziek te worden. Hoe lager onze weerstand, hoe groter de kans dat we ziek worden.”

Bovenstaande beschrijving over het nut van vaccineren negeert de eigenschappen van de evolutie: IC arts Sebastian Rushworth zegt:

“Het lijkt erop dat de artsen en “deskundigen” die op tv komen en het overheidsbeleid bepalen, volledig vergeten zijn hoe de evolutie werkt. Laten we bacteriën als voorbeeld nemen. Bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica wanneer we antibiotica te royaal gebruiken. Het ongedifferentieerde gebruik van antibiotica zet bacteriën evolutionair onder druk om resistentie te ontwikkelen, omdat dat de enige manier is waarop ze kunnen overleven in de met antibiotica verzadigde omgeving. Maar nu moeten we geloven dat het omgekeerde geldt voor virussen – die ontwikkelen blijkbaar resistentie wanneer we vaccins te weinig gebruiken! We worden plotseling verondersteld te geloven dat omhoog omlaag is en omlaag omhoog is.

Net als bij bacteriën en antibiotica zal zich resistentie tegen vaccins ontwikkelen in een situatie waarin de vaccins te veel worden gebruikt – als je grote aantallen gezonde jonge mensen vaccineert die eigenlijk niet gevaccineerd hoeven te worden, zet je het virus onder sterke evolutionaire druk om vaccin-resistent te worden. Misschien kan dit worden vermeden in een denkbeeldig scenario waarin je iedereen op de planeet op dezelfde dag kunt vaccineren en zo het virus een halt toeroept. Maar dat is niet realistisch. Het heeft zes maanden of langer geduurd voordat in de meeste landen 70% van de mensen gevaccineerd was, waardoor het virus ruimschoots de tijd heeft gehad om zich te ontwikkelen als reactie op de druk van de vaccins. Als we alleen de ouderen en andere risicogroepen hadden gevaccineerd, hadden we het virus minder evolutionaire druk gegeven om resistentie tegen de vaccins te ontwikkelen, en waren de vaccins misschien langer effectief geweest.

Bron.

Nature news feature article.

“Five reasons why COVID herd immunity is probably impossible.”

Vaccinatie en transmissie

Israelisch onderzoek: Vaccinatie is geen robuust middel tegen verspreiding van het virus.

En ander onderzoek met zelfde strekking in Nature.

Toekomst van andere nieuwe virussen:


Modificatie technieken

“Vandaag de dag zijn genetische manipulatietechnieken zo geavanceerd en zo routineus geworden dat in het Peking-paper van oktober 2019, waarin een nieuwe furine-plaats in het kippencoronavirus was ingebracht, slechts een paar zinnen werden gewijd aan hun methodologie.
Het tempo van de vooruitgang op het gebied van genetische manipulatie is verbazingwekkend. Hier volgt een beschrijving van de Seamless Assembly kit:
De GeneArt® Seamless Cloning and Assembly Kit maakt het mogelijk 1 tot 4 PCR fragmenten, bestaande uit elke sequentie, gelijktijdig en gericht te kloneren in elke gelineariseerde vector, in één enkele reactie van 30 minuten bij kamertemperatuur. De kit bevat alles wat nodig is voor de assemblage van DNA-fragmenten, en de transformatie daarvan in E. coli voor selectie en groei van recombinante vectoren.

  • Snelheid en gemak – Kloon tot 4 DNA-fragmenten, met sequentie naar keuze, tegelijkertijd in een enkele vector (tot 13 Kb); geen restrictie digestie, ligatie of recombinatie sites vereist
  • Precisie en efficiëntie – Ontworpen om u te laten klonen wat u wilt, waar u wilt, in de richting die u wilt, en tot 90% correcte klonen te bereiken zonder dat er extra sequenties achterblijven
  • Vectorflexibiliteit – Gebruik onze lineaire vector of een vector van uw keuze
  • Gratis tools – Ontwerp DNA-oligo’s en meer met onze gratis webgebaseerde interface die u stap-voor-stap door uw project leidt
  • Diverse toepassingen – Stroomlijn vele synthetische biologie- en moleculaire biologietechnieken door de snelle combinatie, toevoeging, verwijdering of uitwisseling van DNA-segmenten
    Tot 4 DNA fragmenten kunnen worden samengevoegd in een gewenste oriëntatie in ongeveer een half uur, zonder te maken te hebben met restrictie enzymen of ligatie. Als u klaar bent, kunt u uw creatie snel “uploaden” in E. coli om het resulterende ontwerp te vermeerderen.
    Gemakkelijk-gemakkelijk! (Easy-peasy)”