Problem

Het is nu juli 2021. Terug naar start.... 

Lab leak of natuurlijke oorsprong? 

Bovenstaande afbeelding komt uit een presentatie van Simon Wain Hobson (Chair Foundation for Vaccine Research Washington DC ABSA Kansas City) tijdens een congres dat gehouden werd met als onderwerp bio-security en GOF onderzoek in …2013!

De lezing waarschuwt over de risico’s van ‘Gain Of Function’ onderzoek. Voor alle mensen die positief hebben getest of familie of vrienden hebben met klachten of erger, ten gevolge van Sars-cov2 is de vraag wellicht relevant: was het door natuurlijke oorzaak of door een ontsnapping uit een laboratorium.

17-06-2023:

“EEN VAN DE eerste onderzoekers in Wuhan die naar verluidt ziek werd door Covid in de herfst van 2019, Ben Hu, kreeg financiële steun van de VS voor risicovol ‘gain-of-function’-onderzoek naar coronavirussen, volgens documenten die zijn verkregen via een Freedom of Information Act-verzoek van de belangenorganisatie voor transparantie White Coat Waste Project. De financiering bestond uit drie subsidies voor een totaalbedrag van $41 miljoen, verdeeld door USAID en het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, of NIAID, het agentschap dat toen werd geleid door Dr. Anthony Fauci. Hu staat vermeld als onderzoeker op de subsidies.” In The Intercept

21-06-23. Ook in NYT hierover een artikel

toevoeging 05-03-2022

Ondanks recente berichten en getwitter van M. Koopmans dat wetenschappelijk onderzoek bewijs levert voor de zoönose theorie is daar nog steeds geen zekerheid over. M. Koopmans verspreid dus desinformatie! Een uitgebreide analyse van de politiek gedreven onderzoekspublicatiereeks van Worobey is gedaan door neuroloog Jan Bonte

Maar er is meer kritiek op de GOF- en zoönose theorie minnende sekte, ook van

Jonathan R Latham, PhD is medeoprichter en uitvoerend directeur van het Bioscience Resource Project en de redacteur van Independent Science News. Dr. Latham heeft een Masters graad in Crop Genetics en een PhD in Virologie. : Hij stelt na een Twitter fitty met A. Rimbaut:

toevoeging 10-07-2022

Ook Andrew Rambaut heeft nooit een duidelijke of substantiële weerlegging van de Lab leak theorie (MMP) geleverd.

Ondanks al zijn fylogenetische manoeuvres en agressief taalgebruik, schoot hij alleen maar losse flodders en waren zijn doelwitten stromannen en ‘rode haringen’.

Gezien zijn expertise als de grote expert op het gebied van de evolutie van coronavirussen, is dit ontbreken van een inhoudelijk argument enorm veelzeggend. Blijkbaar kent Andrew Rambaut, een stichtend lid van de Fauci in-group en productief auteur van spraakmakende analyses die concluderen dat COVID-19 een natuurlijke oorsprong heeft, geen doorslaggevend wetenschappelijk of biologisch argument tegen de MMP theorie. Niettemin was hij bereid deze luidkeels aan de kaak te stellen met schijnargumenten.”

artikel in Nature over de controverse:

Chimaera

“In de Griekse mythologie was de chimaera een vuurspuwend monster, een gruwelijke mengelmoes van leeuw, geit en slang die het platteland verwoestte. In 2015 maakten virologen onder leiding van Ralph Baric van de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill melding van de creatie van hun eigen chimaera. Zij namen een versie van het coronavirus dat verantwoordelijk was voor de dodelijke uitbraak van het ernstige acute respiratoire syndroom (SARS) in het begin van de jaren 2000 – nu bekend als SARS-CoV – en versierden het met oppervlakte-eiwitten van een ander coronavirus dat afkomstig was van Chinese hoefijzervleermuizen. In het laboratorium bleek deze specifieke mash-up in staat in menselijke cellen in te breken en ook muizen ziek te maken1. Deze chimaera bracht een boodschap: andere coronavirussen hebben het potentieel om een menselijke pandemie uit te lokken. Over slechts een paar jaar zou die waarschuwing bewaarheid worden, aangezien een verre neef van SARS-CoV nu wereldwijd meer dan 4,9 miljoen mensen heeft gedood.

De studie uit 2015 wekte brede belangstelling om een andere reden: sommigen vroegen zich af of zo’n experiment ooit had moeten worden geprobeerd. Het werk werd door sommigen beschouwd als een voorbeeld van ‘gain-of-function’ virologie, waarbij wetenschappers pathogenen nieuwe vaardigheden geven om ze te bestuderen.

De term kreeg voor het eerst ruime bekendheid in 2012, toen twee groepen onthulden dat zij een vogelgriepvirus met behulp van genetische manipulatie en gerichte evolutie zo hadden aangepast dat het tussen fretten kon worden overgedragen2,3. Veel mensen waren bezorgd dat het publiceren van het werk zou neerkomen op het verstrekken van een recept voor een verwoestende pandemie, en in de jaren die volgden debatteerden financiers van onderzoek, politici en wetenschappers over de vraag of dergelijk werk strenger toezicht vereiste, zodat iemand niet per ongeluk of opzettelijk een in het lab gecreëerde plaag zou vrijlaten. Onderzoekers over de hele wereld schortten vrijwillig sommige werkzaamheden op, maar de kwestie raakte vooral in de Verenigde Staten gepolitiseerd.

Amerikaanse financieringsinstanties, die ook onderzoek in het buitenland steunen, hebben later een moratorium ingesteld op “gain-of-function”-onderzoek met pathogenen terwijl zij nieuwe protocollen uitwerkten om de risico’s en voordelen te beoordelen. Maar veel van de discussies over de regelgeving hebben buiten het zicht van het publiek plaatsgevonden.

Nu staat het “gain-of-function”-onderzoek opnieuw in het middelpunt van de belangstelling, dankzij SARS-CoV-2 en een verdeeld debat over waar het vandaan komt. De meeste virologen zeggen dat het coronavirus waarschijnlijk is ontstaan door herhaald contact tussen mensen en dieren, mogelijk in verband met natte markten in Wuhan, China, waar het virus voor het eerst werd gemeld. Maar een groep wetenschappers en politici betoogt dat een laboratoriumoorsprong niet is uitgesloten. Zij eisen een onderzoek van het Wuhan Institute of Virology, waar verwante vleermuis-coronavirussen uitgebreid zijn bestudeerd, om na te gaan of SARS-CoV-2 per ongeluk uit het laboratorium kan zijn gelekt of bij het verzamelen of opslaan van monsters op mensen kan zijn overgestoken.”

Er is gecoördineerde misleiding uitgeoefend door wetenschappers (met name virologen) en tot op de dag vandaag gebeurd dat nog steeds. Zo wordt recent gesteld door onderzoeker Dr. Worobey dat de lab leak theorie definitief van tafel kan.:

“These patterns pointed to the market as the origin of the outbreak, Dr. Worobey and his colleagues concluded. The researchers ran tests that showed it was extremely unlikely that such a pattern could be produced merely by chance. “It’s very strong statistical evidence that this is no coincidence,” Dr. Worobey said.”

Zo wordt wetenschap tegenwoordig bedreven: maak een model dat je hypothese ondersteunt, laat andere hypothesen buiten het model, reken je model door en voila, er is sterk statistisch ’bewijs’.

Of zoals Koopmans over de studie Twittert: „Een doorbraak over de oorsprong van de pandemie”, twitterde viroloog Marion Koopmans van Erasmus MC in Rotterdam. Koopmans is zelf een van de auteurs van het artikel. „Ik denk dat nu echt heel erg sterk duidelijk wordt dat het virus uit wilde dieren is gekomen”, zegt ze aan de telefoon. „Het is de stapeling van aanwijzingen die het bewijs hiervoor sterker maakt.”

“In feite waren de sterkste associaties met diersoorten, zoals vissen, koeien en geiten, waarvan niet bekend is dat SARS-CoV-2 ze infecteert, zegt Bloom. “Dit geeft niet meer inzicht of wasbeerhonden, of enig ander dier daar, wel of niet besmet waren met SARS-CoV-2,” zegt hij. De uitstrijkgegevens bevestigen alleen dat het virus op de markt wijdverspreid was, zegt hij.”

Koopmans zou alle Chinese aanwijzingen volgen en concluderen dat staatsgeleide economie en wetenschap uit dictaturen echt heel erg sterk duidelijk bewezen het beste zijn…het is wetenschap onwaardig wat Koopmans uitkraamt. Want er is geen bewijs, en al helemaal geen sterk bewijs. Er komt uit haar mond politiek gemotiveerde propaganda voor het beschermen van haar hachje.

Koopmans uit SAGO 30-05-2023

Koopmans maakt blijkens deze publicatie in Nature inmiddels ook geen deel meer uit van de WHO adviesgroep SAGO

Ook als we NRC terzijde schuiven en de New York Times raadplegen volgt een veel genuanceerder beeld van deze ‘doorbraak’.

‘But David Relman, a microbiologist at Stanford University, raised the possibility that these patterns might be just evidence that the market boosted the epidemic after the virus started spreading in humans somewhere else. “The virus would have arrived in a person, who then infected other people,” he said. “And the neighborhood of the market, or the market itself, became a kind of a sustained superspreader event.”
Wie hebben de taak om de statistiek van existentiële risico’s in kaart te brengen? Atoomfysici die al 47 jaar kijken hoe laat het is op de doomsdayclock lijken mij betrouwbaarder dan een Dr. Worobey of gecompromitteerde dierenarts. Met een uitkomst die niet prettig is voor dierenarts Koopmans: The Doomsday clock’ thebulletin.org/…/the-origin-of-covid-di… }

Spike eiwit

“Ten eerste zeggen zij dat het spike-eiwit van SARS2 zeer goed bindt aan zijn doelwit, de menselijke ACE2-receptor, maar dat dit op een andere manier gebeurt dan volgens de fysische berekeningen het beste zou zijn. Daarom moet het virus zijn ontstaan door natuurlijke selectie, niet door manipulatie.

Als dit argument moeilijk te begrijpen lijkt, komt dat omdat het zo gespannen is. Het uitgangspunt van de auteurs, dat niet wordt toegelicht, is dat iemand die probeert een vleermuisvirus aan menselijke cellen te binden, dit slechts op één manier zou kunnen doen. Eerst zouden zij de sterkst mogelijke fit berekenen tussen de menselijke ACE2-receptor en het spike-eiwit waarmee het virus zich aan de receptor bindt. Vervolgens zouden zij het spike-eiwit dienovereenkomstig ontwerpen (door de juiste reeks aminozuureenheden te kiezen waaruit het is opgebouwd). Aangezien het spike-eiwit van SARS2 niet van dit berekende beste ontwerp is, aldus het Andersen-document, kan het daarom niet zijn gemanipuleerd.
Maar dit gaat voorbij aan de manier waarop virologen spike-eiwitten wel degelijk aan gekozen doelwitten laten binden, en dat is niet door berekening, maar door spike-eiwitgenen van andere virussen toe te voegen of door seriële passage. Bij seriële passage worden de nakomelingen van het virus telkens overgebracht naar nieuwe celculturen of dieren, en worden de meer succesvolle geselecteerd totdat er één opduikt die een echt hechte binding met menselijke cellen tot stand brengt. Natuurlijke selectie heeft al het zware werk gedaan. De speculatie in het Andersen-document over het ontwerpen van een viraal spike-eiwit door berekening heeft geen invloed op de vraag of het virus al dan niet door middel van een van de andere twee methoden werd gemanipuleerd.”

Opgeklopte statistiek dus…geen bewijs voor het ene of andere scenario.
Virologie blijkt sinds 2020:geen wetenschap te zijn maar een vorm van millieuvervuiling, het zelfreinigend vermogen in het vakgebied is blijkbaar afwezig…een constructeur die met een berekening aankomt ‘zo sterk als het bewijs van Koopmans’ zou zijn praktijk moeten sluiten vanwege wanprestatie. Gebouwen zouden instorten.
Maar Koopmans krijgt gewoon weer geld van de EU…

En op recente congressen wordt de coverup voortgezet:

Virologische Congressen 25-09-2023

ECV2023 , ” Wasbeerhonden zijn nu de kandidaat die het vaakst genoemd wordt als mogelijke tussengastheer (Worobey et al., 2022). Prof. Beer is de enige groep die ze heeft getest op SARS-CoV-2 infectie of overdraagbaarheid. Ze rapporteerden echter alleen resultaten voor de 614G-stam die, in een zeer klein experiment, wasbeerhonden niet bijzonder goed infecteerde. Zes van de 9 dieren raakten geïnfecteerd onder omstandigheden die zeer gunstig waren (hoge infectiedoses van het virus, binnenshuis) voor zowel infectie als overdracht (Freuling et al. 2020). Beer noch iemand anders heeft dus de kritische experimenten gepubliceerd. Kunnen wasbeerhonden de oorspronkelijke 614D-stam uit Wuhan overbrengen? Kunnen ze er zelfs door geïnfecteerd worden? Dat weten we niet. Bovendien zijn er geen (nul) meldingen van gekweekte wasbeerhonden die SARS-CoV-2 hebben opgelopen. Het niet testen van de oorspronkelijke stam op wasbeerhonden is dus een opmerkelijke nalatigheid gezien de zeer redelijke waarschijnlijkheid dat de oorspronkelijke stam niet in staat is tot infectie of overdracht.

Mijn vraag aan Prof. Beer was daarom eenvoudig. Ik vroeg waarom zijn groep de 614D stam nooit had getest bij wasbeerhonden? Dit experiment, merkte ik nadrukkelijk op, was een kritische test van de wasbeerhondentheorie.

Zijn antwoord was niet “bedankt, goed idee, we gaan ermee aan de slag”. Hij struikelde een beetje en antwoordde toen, en ik parafraseer een beetje:

Hij ” wist niet of 614D of 614G eerst kwam.”

Het was een verbazingwekkend antwoord op vele niveaus. Ten eerste, zelfs als je niet zou weten welke eerst kwam, zou je nog steeds de test doen omdat ze dezelfde resultaten zouden kunnen geven. Ten tweede heeft niemand in de wetenschappelijke literatuur ooit gesuggereerd dat 614D geëvolueerd is uit 614G, en daar is een goede reden voor:

1) 614D werd als eerste gedetecteerd, in sequenties van de allereerste COVID19-patiënten (bijv. Zhou et al., 2020).
2) 614D werd volledig vervangen door 614G naarmate de pandemie vorderde (Korber et al., 2020).
3) 614D wordt verdrongen door 614G in alle geteste dieren en celtypen, waaronder menselijke cellen (Hou et al., Peacock et al., 202; Zhou et al., 2020).
4) 614D (en niet 614G) wordt gevonden in de dichtstbijzijnde wilde voorouders van SARS-CoV-2 die bekend zijn, wat bevestigt dat 614D de oorspronkelijke stam is.

Dienovereenkomstig presenteert een Nature-paper uit 2021 de volgorde als een onbetwistbaar feit:

“Naarmate de pandemie vorderde, heeft de SARS-CoV-2 variant die S(D614G) bevat (hierna SARS-CoV-2G614) snel de ouderlijke variant (met D in aminozuurpositie 614 van S; hierna SARS-CoV-2D614) in frequentie verdrongen om wereldwijd dominant te worden.”
(Zhou et al., 2021)

Ik selecteerde dit citaat uit vele opties omdat de laatst vermelde (d.w.z. meest senior) auteur is: Martin Beer.

Beschermen Prof. Beer en zijn collega’s de marktoorsprongstheorie? Is dat de reden waarom ze afzien van het uitvoeren van de sleuteltoets? Hij moet weten dat er veel op het spel staat.”

Chinese geheimen 21-03-2023

Ontdekte data (wuhan market swabs) op Gisead wordt weer verborgen. Rol China in geheimhouding schandalig. Nature is nog uitgebreider en onbevooroordeelder in de berichtgeving.

De aanloop

“Engineered bat virus stirs debate over risky research.”

Dit artikel in Nature uit 2015 Published:  schetst de aanloop naar de huidige pandemie. Langzaam ontvouwen de ware gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in Wuhan.
Maar inmiddels [update van 23 oktober 2021] is er zoveel belastende informatie over Peter Daszak en EcoHealth Alliance naar buiten gekomen in de wetenschappelijke magazines zoals Nature en Science dat het beschamend is dat hier in de andere media geen aandacht voor is. Gisteren kwam dit naar buiten: EcoHealth Alliance schond voorwaarden van subsidie, maar de lijst is inmiddels schrikbarend lang..en er zullen nog veel onthullingen volgen. Zie daarvoor ook The Intercept. En dat alles in deze context.

DOORBRAAK: van recente datum (21-09-21) is de informatie dat o.a. Peter Daszak, ‘WHO infodemic grandmaster’, een GOF onderzoeksvoorstel heeft ingediend bij DARPA om ‘pandemie geschikte corona virussen te vervaardigen’. Deze onthulling van de wetenschappelijke en grasroots hackersclub ‘DRASTIC‘ is hier te raadplegen: DEFUSE

“DRASTIC is onlangs op de hoogte gebracht van documenten die zijn verstrekt door een klokkenluider, waaruit blijkt dat EcoHealth Alliance (EHA) in overleg met het Wuhan Institute of Virology (WIV) heeft geprobeerd geavanceerd en gevaarlijk humaan pathogeen Bat Coronavirus onderzoek uit te voeren dat duidelijk zou kwalificeren als Gain of Function (GoF), in een subsidievoorstel dat in 2018 is ingediend bij het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).”

Niemand kon en kan het dier vinden dat het virus gebruik gemaakt zou hebben voor zijn oversprong op de mens (de zoönose theorie). Dit MIT artikel van Antonio Regalado gepubliceerd op 26 maart, 2021 onderzoekt de vroege aanwijzingen. En stelt:

“It’s possible they caused a pandemic they were intending to prevent,”

Maar Antonio Regalado is inmiddels dus niet alleen, een lange rij van wetenschappers heeft twijfels bij de onwetenschappelijke verklaringen van de WHO commissie onder voorzitterschap van Peter Ben Embarek en waar Marion Koopmans en Peter Daszak deel van uitmaakte.
Hier verteld http://www.filippalentzos.com/ welke stappen genomen hadden moeten worden door deze commissie.

In 2017 werd al opgemerkt: “Maar het Chinese lab is ook omgeven door zorgen. Het SARS-virus is meerdere keren ontsnapt uit hoogbeveiligde faciliteiten in Peking, merkt Richard Ebright op, een moleculair bioloog aan de Rutgers University in Piscataway, New Jersey. Tim Trevan, oprichter van CHROME Biosafety and Biosecurity Consulting in Damascus, Maryland, zegt dat een open cultuur belangrijk is om BSL-4 laboratoria veilig te houden en hij vraagt zich af hoe gemakkelijk dit zal zijn in China, waar de maatschappij hiërarchie benadrukt. “Diversiteit van standpunten, platte structuren waarin iedereen zich vrij voelt om zijn mening te geven en openheid van informatie zijn belangrijk”, zegt hij.”

Op independentscience.org wordt de geografische verspreiding in kaart gebracht met opzienbarende resultaten:

Bovenstaande grafiek komt uit dit artikel over de overeenkomst tussen SARS_cov2 en andere virussen die lineair afneemt naarmate da afstand t.o.v. de Mojiang mijn in Yunnan toeneemt.

“Het voorbeeld van SARS (1) suggereert twee dingen.
Ten eerste dat het wel degelijk uitvoerbaar en productief is om de reservoirs van het vleermuiscoronavirus tot op het microgeografische niveau van enkele kilometers op te sporen. Het zou dus niet verbazen, aangezien de SARS-1-lijn en de SARS-CoV-2-lijn dezelfde gastheersoort delen (Rhinolophus vleermuizen), en deze vleermuizen zelden ver weg vliegen (Lau et al., 2010), als de SARS-CoV-2-lijn op dezelfde manier kon worden opgespoord.

Ten tweede, de succesvolle kartering van SARS-1 en de sterke geografische associaties die in de virologische literatuur vaak worden opgemerkt voor gelijkaardige vleermuis-coronavirussen (zie Latinne at al., 2020 en ook Fig. 3 in Boni et al., 2020), maken het raadselachtig dat coronavirologen SARS-CoV-2 en zijn nieuw ontdekte verwanten niet reeds op dezelfde manier hebben geanalyseerd.”

en

“ Aangezien bekend is dat talrijke medische monsters van de mijnwerkers zijn genomen en vele daarvan naar het Wuhan Institute of Virology zijn gestuurd, is het mogelijk dat dit virus is ontsnapt toen deze medische monsters voor onderzoek werden gebruikt, misschien om het virus te kweken of te manipuleren.

Wij zijn voorstander van deze theorie omdat zij een groot aantal anderszins raadselachtige kenmerken van SARS-CoV-2 verklaart.”

uit dit artikel

John Ionanidis stelt nog in september 2021:

“Personally, I don’t want to consider the lab leak theory—a major blow to scientific investigation—as the dominant explanation yet. However, if full public data-sharing cannot happen even for a question relevant to the deaths of millions and the suffering of billions, what hope is there for scientific transparency and a sharing culture? Whatever the origins of the virus, the refusal to abide by formerly accepted norms has done its own enormous damage.”


Nu er steeds meer informatie beschikbaar is gekomen betreffende de waarschijnlijkheid dat het virus uit het lab van GOF onderzoekers in Wuhan (waar sinds 2017 ook Amerika weer mee was aangevangen) is ontsnapt verdient dit serieuze aandacht. Blijkbaar is China incl. hoofdverdachte Shi Zenghli en Daszak niet bereid (en niet meer in staat) een onderzoek naar de oorsprong uit te (laten) voeren.

Peter Daszak is hier in Nature op 21-08-20 zelf aan het woord, zijn broodheer, de NIH geeft hem (even) geen geld meer.

En met goede reden, er zijn zo veel vragen en onverklaarde zaken die wijzen op een cover -up dat grondige studie is vereist:

Aangezien RaTG13 is voorgesteld als bewijs dat SARS-CoV-2 van nature bij vleermuizen kan zijn ontstaan[1] en dat het veel nieuwe kenmerken met het genoom van SARS-CoV-2 gemeen heeft – waaronder de aanwezigheid van meerdere inserts in het spike-eiwit[1] – mag het niet worden gebruikt om conclusies over de natuurlijke oorsprong van SARS-CoV-2 te trekken zolang de betrouwbaarheid ervan niet is bewezen.

“Vervolgens hebben we BLASTn voor willekeurig geselecteerde ruwe reads uit RaTG13’s dataset vergeleken met de NCBI Nucleotide Collection Database met een minimale overeenkomst van 95% tot we 1698 hits registreerden. Verrassend genoeg kwam 10% van de geïdentificeerde sequenties overeen met het genoom van Homo sapiens, wat wijst op een aanzienlijke contaminatie van de dataset van RaTG13, die kan zijn opgetreden tijdens de sequencing of de zuivering uit menselijke celculturen.”

Pangolin/Schubdier dan?

Veel vragen wachten nog steeds op een antwoord, maar als gevolg van het onderzoek is een noot toegevoegd aan Xiao et al.,[20] waarin de lezers worden gewaarschuwd over de voortdurende problemen met het monster:

"Opmerking van de redacteur: Lezers worden erop gewezen dat er bezorgdheid is gerezen over de identiteit van de schubdiermonsters die in dit artikel worden gerapporteerd en hun relatie met eerder gepubliceerde schubdiermonsters. Passende redactionele maatregelen zullen worden genomen zodra deze zaak is opgelost."

Verschillende papers hebben zich echter al gebaseerd op MP789 voor hun analyse, met name de veel geciteerde paper “The Proximal Origin of SARS-CoV-2″, gepubliceerd in Nature Medicine door Andersen et al.[27] waarin wordt geconcludeerd dat SARS-CoV-2 hoogstwaarschijnlijk in de natuur is ontstaan. Recente analyses hebben de mogelijkheid van schubdieren als mogelijke tussengastheer voor SARS-CoV-2 in twijfel getrokken,[28, 29] daarom moeten Andersen et al.[27] en andere auteurs die zich op MP789 baseren hun conclusies zorgvuldig opnieuw evalueren. De RBD van SARS-CoV-2, die sterk aangepast blijkt te zijn aan menselijke ACE2[30] – zelfs meer dan de RBD die in 2002/2003 door het severe acute respiratory syndrome (SARS-CoV) werd ontwikkeld,[31] blijft een zeer eigenaardig kenmerk”

Conclusie

RaTG13, MP789 en RmYN02 behoren tot de naaste verwanten van SARS-CoV-2 en zijn daarom van het grootste belang als sleutelinstrumenten voor het afleiden van de fylogenetische verwantschap van SARS-CoV-2 en voor het identificeren van de specifieke genetische kenmerken van SARS-CoV-2, met het uiteindelijke doel om de oorsprong ervan te achterhalen. Deze sequenties zijn op grote schaal gebruikt om een natuurlijke oorsprong van SARS-CoV-2 te staven, maar bij nader onderzoek blijken ze allemaal problemen te vertonen die specifiek moeten worden aangepakt en verduidelijkt. Er zij ook op gewezen dat de amplicon- en ruwe gegevens in verband met deze sequenties alleen beschikbaar zijn gesteld op verzoek van wetenschappers die bereid zijn de geassembleerde gepubliceerde genomen te verifiëren. Gebrek aan nauwkeurigheid en ontbrekende of tegenstrijdige informatie in de documenten waarin deze sleutelsequenties worden beschreven, hadden tijdens een grondig peer review-proces moeten worden opgelost. Gezien de kritiek van verscheidene onderzoekers op deze sequenties en gerelateerde papers, moet bij het trekken van conclusies over de oorsprong van SARS-CoV-2 rekening worden gehouden met alternatieve analyses die alleen gebaseerd zijn op sequenties die vóór het begin van de pandemie zijn vrijgegeven. Concluderend stellen wij voor dat het evaluatieproces van alle papers die de naaste verwanten van SARS-CoV-2 beschrijven en die zouden kunnen bijdragen tot de identificatie van de oorsprong van SARS-CoV-2, openbaar wordt gemaakt, zodat een open en kritische evaluatie door de hele wetenschappelijke gemeenschap mogelijk wordt.

18 oktober 2021 meld Science:

onderzoeksgroep van The Lancet explodeert onder belangenverstrengeling van wederom Peter Daszak en handlangers:

“Sachs zegt dat zijn bezorgdheid over conflicten zich vorige maand uitbreidde van Daszak naar andere leden van de task force. Op 10 september vernam hij de details van een NIH subsidie aan EcoHealth, “Understanding Risk of Zoonotic Virus Emergence in EID Hotspots of Southeast Asia,” die werd vrijgegeven na Freedom of Information Act verzoeken van The Intercept. Keusch en drie andere leden van de taskforce staan vermeld als mede-onderzoekers. “Geen van hen meldde deze betrokkenheid bij de EcoHealth Alliance subsidie, hoewel hen dat wel was gevraagd,” zegt Sachs. “Onder deze omstandigheden heb ik de taskforce beëindigd.”

toevoeging 19-10-2021

Inmiddels heeft een Canadees Tv station deze documentaire gemaakt, er zullen nog vele publicaties volgen….zoals hier en hier.

En het blaadje van de wijnverkopers komt ook even napruttelen…NRC van 11-12-21

Kansberekening

Omdat het daadwerkelijk bewijzen waar het virus vandaan komt onmogelijk wordt gemaakt/is geworden zullen we ons o.a. tot de kansberekening moeten wenden.

DENKFOUT 12-10-2023

Inmiddels heb ik mij meer in kansrekening als verklaring verdiept, specifiek: ik las het boek “van aardbeving tot zoonose” door Ronald Meester en Marc Jacobs. Hieruit blijkt hoe problematisch het is om rekenkansen of kansreken modellen te gebruiken om iets met meer zekerheid te zeggen over het ene of het ander scenario…van onderstaande exercitie mag dus (ook) niet zo heel veel worden verwacht, net als van al die andere pseudo-wetenschappelijke uitlatingen die virologen doen op basis van kansrekeningen…Tot dat er hard bewijs is blijft het dus mistig inzake de oorsprong van virus.


(12-10-23 Onderstaande verkenning levert dus helaas weinig op… )

Een klein overzicht van pogingen om de kans te berekenen:

Rootclaim

‘An Open Analysis Platform That Surpasses Human Reasoning

Rootclaim helps people get to the bottom line of complex news stories by combining the validity of mathematics with the power of the crowd”

https://www.rootclaim.com/analysis/What-is-the-source-of-COVID-19-SARS-CoV-2 ( Lab leak: 83% probability).

Global guessing

(12 maart 2021) :

4/12/21: 📈 82% Lab Leak

“For our second update (and spoiler alert: recast) this week, we return to the origins of SARS-CoV-2 and our forecast on whether the lab leak hypothesis is true. First forecasted in volume 6 with a 19% likelihood, we have updated this prediction 2 times so far and it has had one of the most consistent and aggressive changes of all our forecasts.”

Biosecurity Expert aan het woord:

interview met Richard Ebright uit Maart 24, 2021

(nog voor bekend worden van Defuse project)

“Dus voor u is er nog steeds een fifty-fifty kans?

Op dit moment is er geen goede basis om een relatieve waarschijnlijkheid toe te kennen aan de hypothese van een natuurlijk ongeval en de hypothese van een laboratorium-ongeval.

Niettemin zijn er drie lijnen van indirect bewijs die de moeite waard zijn om op te merken.

Gaat u verder, dokter.

Ten eerste, de uitbraak vond plaats in Wuhan, een stad van 11 miljoen mensen die geen hoefijzer- vleermuis kolonies bevat, die tientallen kilometers van, en buiten het vliegbereik van de dichtstbijzijnde bekende hoefijzerkolonies bevind. Bovendien deed de uitbraak zich voor in een periode van het jaar waarin de hoefijzer vleermuizen in winterslaap zijn en de kolonies niet verlaten.

Ten tweede deed de uitbraak zich voor in Wuhan, op de drempel van het laboratorium dat ’s werelds grootste onderzoeksproject naar de virussen van de hoefijzerneus uitvoert, dat ’s werelds grootste collectie hoefijzerneusvirussen bezit, en dat in het bezit was van en werkte met ’s werelds nauwst gesequenteerde verwant van het uitbraakvirus. Het laboratorium heeft actief gezocht naar nieuwe hoefijzervirussen in hoefijzerkolonies in grotten in afgelegen plattelandsgebieden in de provincie Yunnan, heeft deze nieuwe hoefijzervirussen naar Wuhan gebracht, en heeft deze nieuwe hoefijzervirussen vervolgens in massaproductie genomen, genetisch gemanipuleerd en bestudeerd, het hele jaar door, in Wuhan.

Een opmerkelijk toeval. De laatste?

Ten derde, de vleermuis-SARS-gerelateerde-coronavirus projecten in het Wuhan Institute of Virology gebruikten persoonlijke beschermingsmiddelen (meestal alleen handschoenen, soms zelfs geen handschoenen) en bioveiligheidsnormen (meestal alleen bioveiligheidsniveau 2) die een zeer hoog risico van infectie van veld-collectie, veld-survey, of laboratorium personeel bij contact met een virus met de transmissie-eigenschappen van SARS-CoV-2 zou opleveren.”

An Interview with Richard Ebright: The WHO Investigation Members Were “participants in disinformation”

Naast deze vrij intuïtieve benadering van waarschijnlijkheid zijn er inmiddels dus pogingen gedaan om e.e.a middels berekening harder te maken. De conclusie is inmiddels dat de zoönose theorie steeds minder geloofwaardig is: de kans dat in Wuhan een zoönose zou ontstaan is volgens deze site 1 op 17.640

“Als we de genoemde veronderstellingen als redelijk aanvaarden, wordt de kans dat Wuhan de plaats was van een natuurlijke uitbraak van een SARS-gerelateerd coronavirus dus verkregen door 1 op 630 te vermenigvuldigen met 1 op 28. Het resultaat is 1 op 17.640, nogal opmerkelijk omdat er geen rekening mee is gehouden.”

https://www.laboratoryleak.com/virus-research/circumstantial-evidences-and-statistics/

Om een eerlijke kansvergelijking te doen moeten we dan denk ik ook de kans berekenen dat er een lab leak zou ontstaan (aantal labs waar coronavirussen worden bewerkt, aantal virussen waar aan wordt gewerkt, aantal ontsnappingen in het verleden -b.v. afgelopen 10 jaar- etc.) .

In 2016 werd dit onderzoek gedaan bij 24 lab’s die reageerden op een enquête, (let op het woord ‘slechts’ die de onderzoekers gebruiken en duidelijk is wat de heersende bio-security normen waren in 2016…4/23 is 17%!) ;

Slechts vier van de 23 onderzochte laboratoria meldden 15 LAI’s (Laboratory-Acquired Infections ) veroorzaakt door vier verschillende pathogene organismen. Bacteriële infecties overheersten, met name bioveiligheidsniveau 3 bacteriën behorend tot de volgende soorten: Mycobacterium tuberculosis (tien gevallen), Coxiella burnetii (twee gevallen), en Brucella melitensis (twee gevallen) (tabel 1). Het resterende geval werd veroorzaakt door een bioveiligheidsniveau 2-virus (schuimvirus). De meerderheid van de LAI’s (73 %) deed zich voor in een laboratorium met bioveiligheidsniveau 3 laboratorium in de context van microbiologische activiteiten (42 %) gevolgd door microscopie (22 %) en celkweek (22 %) (Fig. 3).

Laboratoriumtechnici werden het vaakst besmet (87 % van de gevallen), terwijl in slechts 7 en 6 % van de gevallen respectievelijk, de besmette persoon een dierverzorger of een onderzoeker was. Er zij op gewezen dat laboratoriumtechnici wereldwijd talrijker zijn dan onderzoekers wereldwijd, en waarschijnlijk ook vaker aan biologische agentia worden blootgesteld. Alle 15 gevallen van LAI herstelden van hun infectie.”

Er is dus ca. 17% kans op een ontsnapping van een pathogeen in een Bio-security 3 omgeving! Dat is sensationeel hoog!

Pas twee jaar na de uitbraak gaat de Amerikaanse CDC kijken naar mogelijke verbeteringen van de BSL4 labs

Niet elk pathogeen dat ontsnapt verspreid zich snel. Voor SARS-cov 2 geldt dat wel, in extreme mate vanwege de ACE2 binding aan menselijke cellen. Een eigenschap die Shi Zhengli met haar onderzoek aan het bevorderen was. Bovendien is de incubatie tijd van Covid19 zodanig dat de ontsnapping pas merkbaar is als het te laat is. De kans dat een besmettelijk virus met een incubatie tijd van SARS-cov2 ontsnapt is dan ook vele malen groter dan een pathogeen met directere symptomen of een lagere besmettelijkheid.

Hoe kan het, vraag ik me af, dat gegeven deze reeds lang beschikbare kennis, de waarschijnlijkheid van een lab-leak zo lang, door pers, wetenschappers en met name door de WHO, zo actief zo laag is ingeschat? 

Ik zie geen andere verklaring dan een belangenconflict tussen het financiële belang van virologen om (onveilig) GOF onderzoek te blijven doen en anderzijds het belang om de wereld te vrijwaren van een pandemie zoals we die nu kennen. Met als gevolg hele hoge kosten.. en nu pas bezinning op de volgende klap.. zoals door Hamish de Bretton-Gordon (OBE) is a highly operationally experienced CBRN practitioner and a leading expert in chemical and biological counterterrorism and warfare.

There must be effective oversight and policing of bioterror threats, and it is high time the BTWC gets our full support and the resources necessary to prevent the Armageddon of a highly virulent, highly transmissible pathogen in the hands of bad actors.

Maar:

Right now, the biological weapons convention (BWC)—the international treaty that bans biological weapons—is staffed by just four people and lacks any form of verification. …”

https://covidpapers.nl/2021/07/18/begint-m-koopmans-m-te-knijpen/

Of het debat dat nu is opgestart iets zal veranderen valt te bezien…het wordt overschaduwd door een politieke polarisatie,

toevoeging 31-10-2022

zowel bij Republikeinen als bij Democraten en virologen met GOF onderzoeksbelangen.

Andere media:

15-06-21: in het AD
24/07/21: nu ook een artikel bij FTM over de stand van zaken

En uit een interview met Science.org:

Dr. Shi said what she saw as the politicization of the question had sapped her of any enthusiasm for investigating the origins of the virus. She has instead focused on Covid vaccines and the features of the new virus, and over time, she said, has calmed down.

“I’m sure that I did nothing wrong,” she wrote. “So I have nothing to fear.”

25-08-21 in Nature: De slappe verdediging van Marion Koopmans en CS over het reisverslag van hun ‘studie reisje’ naar de oorsprong van het virus in China.

In dit artikel op https://gulfnews.com staat een overzicht van de geschiedenis van lab leaks en wat de WHO er wel (en niet) aan heeft gedaan.

NYT:

Nieuw ontdekte vleermuisvirussen geven hints naar de oorsprong van Covid en vestigen aandacht op de veiligheidsmaatregelen bij die zoektocht…

“De belangstelling voor de oorsprong van de pandemie heeft opnieuw de aandacht gevestigd op de veiligheidsmaatregelen die onderzoekers nemen bij het bestuderen van potentieel gevaarlijke virussen. Om in aanmerking te komen voor DEEP VZN-subsidies moeten wetenschappers volgens een woordvoerder van USAID een bioveiligheids- en biobeveiligingsplan voorleggen, met inbegrip van opleiding voor het personeel, richtlijnen voor de beschermende uitrusting die in het veld moet worden gedragen en veiligheidsmaatregelen voor laboratoriumwerkzaamheden.”

Hoe die veiligheid te waarborgen, daar denken o.a. Andrew Snyder-Beattie and Ethan Alley over na:

“Wij denken dat er uiteindelijk mogelijkheden kunnen zijn voor radicaal verbeterde medische tegenmaatregelen tegen bedreigingen van de GCBR-klasse, hetzij door 1) gerichte tegenmaatregelen te nemen tegen bijzonder zorgwekkende bedreigingen (of breedspectrum tegenmaatregelen tegen een klasse van bedreigingen), of door 2) snelle-reactieplatforms te creëren die zelfs betrouwbaar zijn tegen doelbewuste tegenstanders.

We zijn er echter nog niet klaar voor om medische tegenmaatregelen aan te bevelen als algemeen aandachtsgebied voor grootschalige projecten, deels omdat veel projecten op dit gebied onbedoelde neerwaartse risico’s inhouden (platforms die gebruik maken van virale vectoren kunnen bijvoorbeeld de virale engineeringtechnologie versnellen).”

Gain of Function Onderzoek en wat Shi & Baric er zelf over schreven.

“Hier is in feite wat Baric, Shi Zhengli, en co-auteurs zelf schreven over dit onderwerp in hun beroemde 2015 paper:
Naast het bieden van voorbereiding tegen toekomstige opkomende virussen, moet deze aanpak worden beschouwd in de context van de door de Amerikaanse overheid gemandateerde pauze op gain-of-function (GOF) studies. Op basis van eerdere modellen van emergentie (Fig. 4a,b) werd niet verwacht dat de creatie van chimere virussen zoals SHC014-MA15 de pathogeniciteit zou verhogen. Hoewel SHC014-MA15 verzwakt is ten opzichte van zijn ouder SARS-CoV aangepast aan muizen, toonden gelijkaardige studies naar de pathogeniciteit van CoVs met de wild-type Urbani spike binnen de MA15-backbone geen gewichtsverlies bij muizen en verminderde virale replicatie. In vergelijking met het Urbani spike-MA15 CoV vertoont SHC014-MA15 dus een toename in pathogenese (Fig. 1). Op basis van deze bevindingen kunnen wetenschappelijke beoordelingspanels gelijkaardige studies die chimere virussen bouwen op basis van circulerende stammen te riskant achten om verder te zetten, aangezien een verhoogde pathogeniciteit in zoogdiermodellen niet kan worden uitgesloten.
In combinatie met de beperkingen op aan muizen aangepaste stammen en de ontwikkeling van monoklonale antilichamen die gebruik maken van ontsnappingsmutanten, kan het onderzoek naar het ontstaan en de therapeutische werkzaamheid van CoV’s in de toekomst ernstig worden beperkt. Samen vormen deze gegevens en beperkingen een kruispunt van bezorgdheden over GOF-onderzoek; het potentieel om zich voor te bereiden op toekomstige uitbraken en deze te beperken moet worden afgewogen tegen het risico van het creëren van gevaarlijker pathogenen. Bij het ontwikkelen van toekomstig beleid is het belangrijk de waarde van de gegevens die door deze studies worden gegenereerd te overwegen en na te gaan of dit soort studies met chimere virussen verder onderzoek rechtvaardigen tegenover de inherente risico’s die ermee gepaard gaan.’

bron

Zelfde bron:

‘Mogelijke kenmerken van lab oorsprong?

Laten we ons nu weer op het virus zelf richten. Vertoont het duidelijke tekenen van labmanipulatie? Eerst een paar woorden over wat “duidelijk” betekent. Elke mutatie kan op natuurlijke wijze ontstaan, en zelfs als het aminozuur dat de furineplaats in CoV2 heeft gecreëerd niet “PRRA” maar “MADEINWVHANPRRA” was, zou er nog steeds een niet te verwaarlozen kans zijn dat het per ongeluk is ontstaan. Maar voor ons, en voor elke rechtbank, denk ik dat dit voldoende zou zijn om de oorsprong van het lab boven redelijke twijfel te bewijzen.
Het grootste probleem met dergelijk bewijs is dat het zelfs bij een in het lab gemaakt virus gewoon niet kan bestaan. In principe kan een goede genetische ingenieur een synthetisch virus maken dat niet te onderscheiden is van een natuurlijk virus. Bovendien brengen onderzoekers vaak opzettelijk enkele synonieme mutaties in hun ontwerpen aan, zodat zij later hun stam van natuurlijke kunnen onderscheiden. Maar als de makers ervoor kiezen deze markers niet te onthullen, is het onmogelijk ze van natuurlijke mutaties te onderscheiden.

ACE2

‘Hier rapporteren we een in silico structurele homologie modellering, eiwit-eiwit docking, en moleculaire dynamica simulatie studie van de belangrijkste infectie-initiërende interactie tussen het spike eiwit van SARS-Cov-2 en zijn doelwit, angiotensine converterend enzym 2 (ACE2) van meerdere soorten. Menselijk ACE2 heeft de sterkste bindende interactie, significant groter dan voor elke soort voorgesteld als bron van het virus. Binding met schubdier

ACE2 was de op een na sterkste, mogelijk doordat het SARS-CoV-2 spike receptor binding domain (RBD) identiek is aan het CoV spike RDB van het schubdier. Behalve voor slang, schubdier en vleermuis, waarvoor de permissiviteit niet is getest, is aangetoond dat alle soorten in de bovenste helft van het affiniteitsbereik (mens, aap, hamster, hond, fret) ten minste matig permissief zijn voor SARS-CoV-2-infectie, wat een correlatie tussen bindingsaffiniteit en permissiviteit ondersteunt. Onze gegevens wijzen erop dat de vroegste isolaten van SARS-CoV-2 verrassend goed aangepast waren aan menselijke ACE2, wat de snelle overdracht ervan kan verklaren.’

https://arxiv.org/abs/2005.06199

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00877-4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *