Solution

Asba, I designed the solution in 1997. 

Herman en Dolly

Als architect studeerde ik af aan de TU Delft in 1997 met het ontwerp voor een (fictief) instituut belast met de controle, voorlichting en organisatie van het debat over het modificeren van genetisch materiaal, ik gaf dit instituut de naam: United Nations’ Assesment center for Synthetic Evolution (UNASYNE). 

Het was een fictief programma voor een nog fictief probleem. Stier Herman was net genetisch gemodificeerd, schaap Dolly zijn tijdgenoot.

Stier Herman (Photoshop 1.0)

Inmiddels heeft de gehele wereld kennis gemaakt met het probleem dat kan ontstaan na een lek uit een laboratorium waar men met dna of rna experimenteert (of wanneer een virus op anderen wijze de oversprong van dier naar mens maakt, laten we dat nog niet uit sluiten).  De hysterische reactie van de politiek en journalistiek op dit fenomeen wordt goed samengevat door de Zweedse IC arts Sebastian Rushworth.
Het laat zien dat sinds de experimenten met stier Herman er weinig vruchtbaar debat heeft plaatsgevonden in de maatschappij -en bij ASBA- over de voorzorgen die men zou moeten nemen en hoe we maatregelen dienen vorm te geven wanneer er iets mis gaat (natuurlijke uitbraak of laboratorium ontsnapping).

Voorzorgsprincipe

Het aandragen van oplossingen voor problemen die mensen nog niet hebben ervaren, is niet weerstandloos. Weinig mensen leren door vooruit te kijken en daar dan conclusies aan te verbinden. Zo heeft de WHO meerdere malen de gevolgen van de Non-Farmaceutical|-Interventions zoals lockdowns, in kaart gebracht.

Zelfs virologen die beter zouden moeten weten, zoals mevr. Shi Zhengli uit China en Peter Daszak, die met hoefijzerneusvleermuizen werkten in labaratoria met bioveiligheidsniveau 2, het hygiëne niveau van een tandarts hebben zich alles behalve aan het voorzorgsprincipe gehouden. Ze toonden al voor 2019 aan niet in staat te zijn tot het inschatten van het juiste risico van de mogelijke gevolgen van hun handelingen. Is de lab leak bewezen? Nee. Zie ‘problem’, en dat zal heel moeilijk worden om te bewijzen, omdat mevr. Shi zelf niet meewerkt en Peter Daszak in alle talen zweeg over zijn ontdekte plannen voor het fabriceren van een massamoordwapen. Hij heeft inmiddels recent een interview gegeven aan Science magazine waarin hij elke verantwoordelijkheid ontkent, maar hij is tijdens dat interview niet eens instaat om een krekel niet te laten ontsnappen uit zijn terrarium…

De waarschijnlijkste optie lijkt me na de beoordeling van deze bron en die van Science waarin Shi Zhengli zelf aan het woord is, dat er volstrekt onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

Toen in maart 2020 de minister president begon met een zwabberbeleid, bijgestaan door cliniclown De Jonge en wetsovertreder Grapperhaus, sleepte dit rariteitenkabinet Nederland mee in een destructief en kostbaar zelf toegebracht leed (waar specifieke groepen in de samenleving juist groot voordeel en anderen juist groot nadeel van ondervonden). 

De kosten baten analyse bleek al op 27-03-2020 door EZ te zijn vervaardigd, deze is sinds kort openbaar door een WOB van Jan van de Zanden, voormalig directeur bij het CBS.

Wie GOF onderzoek doet speelt met vuur en moet zijn mond houden over het voorzorgsprincipe. GOF onderzoek heeft ons niets gebracht, behalve dus wellicht een ontsnapt experiment.

How I Learned to Hate the GOF

“I hope this post is not used to prematurely assign blame or propagate one-sided theories. What I do hope it highlights is the scale of dangerous gain-of-function research that has been and is going on in virology. The Covid-19 pandemic really exposed its huge risks in the face of few benefits: GOF research hasn’t protected us from this outbreak, hasn’t provided us with any effective treatments or vaccines in time to save hundreds of thousands of lives lost to CoV2, and if there is even a 0.1% chance GOF research caused the whole thing, that chance is too high.”

Ik startte in 13-06 2020 de website Covidpapers.nl in een poging de dagelijkse zin en onbegrijpelijke waanzin van analyse te voorzien en het beleid van een op hol geslagen WHO, kabinet en ministerie te stoppen. 

Recente ontwikkelingen zijn angstwekkend, zoals het pushen van de booster vaccinatie, het willen vaccineren van kinderen van 5 tot 12 met een vaccin dat na twee maanden nog maar in 50% van de gevallen -of minder- bescherming bied tegen infectie. Een experimenteel vaccin bovendien dat bijwerkingen heeft waarvan er inmiddels een aantal bekend zijn, wellicht nog lang niet alle. Gezien de snelle ontwikkeltijd zou dat niet verbazen:

Hoewel de waarschijnlijkheid niet erg groot meer is, kan het zijn dat Sars-cov2 van natuurlijke oorsprong is. Het maakt niet uit voor de wijze hoe er op is- en nog steeds op wordt gereageerd.

In de ban van massavorming zoals klinisch psycholoog Matthias de Smet heeft beschreven waardoor ook intelligente mensen zich dommer gaan gedragen is er voorlopig weinig hoop dat deze tanker van koers zal veranderen. Hoe tragisch dit proces ook is, blijkbaar is er, wanneer er sprake is van massavorming, een meerderheid die dit wil laten gebeuren.
Dan heeft het weinig zin om te protesteren maar wel om vragen te blijven stellen. We moeten wachten totdat het extreem schadelijke narratief dat ‘oorlog’ tegen een virus (met lockdowns, schoolsluitingen en vaccinatie van 5 tot 12 jarigen), de oplossing is, zo vast loopt op de genegeerde langere termijn kosten, op de complexiteit van de werkelijkheid, dat ontgoochelde volgers gaan twijfelen, vragen gaan stellen, en afhaken.

Dat moment en de oplossing is nog ver weg.
Onderzoek ondertussen de vraag hoe ons immuunsysteem werkt. Hoe we gezond blijven. Het voorzorgsprincipe gebied dat de overheid daar meer aandacht aan besteed. Maar faalt ook daar op grootschalige wijze.

Het resultaat van mijn inspanning om beschikbare informatie over de bestrijding van Sars-Cov2 te verzamelen en waar nodig te vertalen, is hier gepubliceerd. 
Misschien komt er nog een vervolg met als leidraad: gezond blijven.

laatste update : 27-11-21