Deel 4

Asba, I designed the solution in 1997. 

Herman en Dolly

Als architect studeerde ik af aan de TU Delft in 1997 met het ontwerp voor een (fictief) instituut belast met de controle, voorlichting en organisatie van het debat over het modificeren van genetisch materiaal, ik gaf dit instituut de naam: United Nations’ Assesment center for Synthetic Evolution (UNASYNE). 

Het was een fictief programma voor een nog fictief probleem. Stier Herman was net genetisch gemodificeerd, schaap Dolly zijn tijdgenoot.

Stier Herman (Photoshop 1.0)

Inmiddels heeft de gehele wereld kennis gemaakt met het probleem dat kan ontstaan na een lek uit een laboratorium waar men met dna of rna experimenteert (of wanneer een virus op anderen wijze de oversprong van dier naar mens maakt, laten we dat nog niet uit sluiten).  

Voorzorgsprincipe

Het aandragen van oplossingen voor problemen die mensen nog niet hebben ervaren, is niet weerstandloos. Weinig mensen leren door vooruit te kijken en daar dan conclusies aan te verbinden. 

Zelfs virologen die beter zouden moeten weten, zoals mevr. Shi Zhengli uit China die met hoefijzerneusvleermuizen werkte in labaratoria met bioveiligheidsniveau 2, het hygiëne niveau van een tandarts, tonen aan niet in staat te zijn tot het inschatten van het juiste risico van de mogelijke gevolgen van hun handelingen. Is de lab leak bewezen? Nee. Zie deel 3, en dat zal heel moeilijk worden omdat mevr. Shi zelf niet meewerkt, maar de waarschijnlijkste optie lijkt me na de beoordeling van deze bron en die van Science waarin Shi Zhengli zelf aan het woord is, dat er volstrekt onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

Toen in maart 2020 de minister president begon met een zwabberbeleid, bijgestaan door cliniclown De Jonge en wetsovertreder Grapperhaus, sleepte dit rariteitenkabinet Nederland mee in een destructief en kostbaar zelf toegebracht leed (waar specifieke groepen in de samenleving juist groot voordeel en anderen juist groot nadeel van ondervonden). 

De kosten baten analyse bleek al op 27-03-2020 door EZ te zijn vervaardigd, deze is sinds kort openbaar door een WOB van Jan van de Zanden, voormalig directeur bij het CBS.

Ik startte in 13-06 2020 de website Covidpapers.nl in een poging de onbegrijpelijke dagelijkse waanzin van analyse te voorzien en het beleid van een op hol geslagen WHO, kabinet en ministerie te stoppen. 

Het resultaat van die inspanning is hier gepubliceerd.