Categorieën
Geen categorie

Waarschijnlijkheid en desinformatie

“Dus voor u is er nog steeds een fifty-fifty kans?

Op dit moment is er geen goede basis om een relatieve waarschijnlijkheid toe te kennen aan de hypothese van een natuurlijk ongeval en de hypothese van een laboratorium-ongeval.

Niettemin zijn er drie lijnen van indirect bewijs die de moeite waard zijn om op te merken.

Gaat u verder, dokter.

Ten eerste, de uitbraak vond plaats in Wuhan, een stad van 11 miljoen mensen die geen hoefijzer- vleermuis kolonies bevat, die tientallen kilometers van, en buiten het vliegbereik van de dichtstbijzijnde bekende hoefijzerkolonies bevind. Bovendien deed de uitbraak zich voor in een periode van het jaar waarin de hoefijzer vleermuizen in winterslaap zijn en de kolonies niet verlaten.

Een andere.

Ten tweede deed de uitbraak zich voor in Wuhan, op de drempel van het laboratorium dat ’s werelds grootste onderzoeksproject naar de virussen van de hoefijzerneus uitvoert, dat ’s werelds grootste collectie hoefijzerneusvirussen bezit, en dat in het bezit was van en werkte met ’s werelds nauwst gesequenteerde verwant van het uitbraakvirus. Het laboratorium heeft actief gezocht naar nieuwe hoefijzervirussen in hoefijzerkolonies in grotten in afgelegen plattelandsgebieden in de provincie Yunnan, heeft deze nieuwe hoefijzervirussen naar Wuhan gebracht, en heeft deze nieuwe hoefijzervirussen vervolgens in massaproductie genomen, genetisch gemanipuleerd en bestudeerd, het hele jaar door, in Wuhan.

Een opmerkelijk toeval. De laatste?

Ten derde, de vleermuis-SARS-gerelateerde-coronavirus projecten in het Wuhan Institute of Virology gebruikten persoonlijke beschermingsmiddelen (meestal alleen handschoenen, soms zelfs geen handschoenen) en bioveiligheidsnormen (meestal alleen bioveiligheidsniveau 2) die een zeer hoog risico van infectie van veld-collectie, veld-survey, of laboratorium personeel bij contact met een virus met de transmissie-eigenschappen van SARS-CoV-2 zou opleveren.”

Categorieën
Geen categorie

Medicatie fouten

“Medische fouten derde doodsoorzaak in deVS.
In een opmerkelijke bijdrage in de British Medical Journal becijferen Makery en Daniel dat er in de VS jaarlijks circa 250.000 ziekenhuisopnames eindigen in sterfte door medische fouten. Missers van artsen zijn daarmee na hartziekten en kanker de derde doodsoorzaak en aanleiding tot zo’n 10% van de sterfte. Dit verontrustend hoge getal is evenwel niet terug te vinden in de doodsoorzakenstatistieken.”

Let wel, dit is geen eenmalig, maar een structureel probleem met een menselijke, vermijdbare oorzaak. Corona, dat eenmalig een dubbel getal geeft (VS zat in oktober 2020 op 500.000 sterfgevallen) heeft een oorzaak waar minder aan kan worden gedaan (spontane mutatie).

Bizar om te zien hoe prioriteiten worden gesteld…je zou verwachten dat tenminste de helft van het budget dat we nu aan Corona spenderen zouden inzetten om die 250000 sterfgevallen ‘uit te stellen’, als we de zwakkeren echt zouden willen beschermen en solidair zouden zijn….maar dat doen we niet. Wat is dan de logica om in het geval van Corona wel op de solidariteits-trom te roffelen?

Het winstmodel van de vaccin producenten. Het is vals en het is schadelijk. Voor de democratie, de maatschappij, het vertrouwen en de jongeren. En voor het draagvlak van een zorgsysteem waarvan de mate van solidariteit en beschikbare middelen voor zwakken blijkbaar niet afhangt van hun kans op overlijden maar van de hoeveelheid geld die de farmacie aan hen verdienen kan.

De situatie is hier ook niet best (p380):
https://www.henw.org/files/2018-05/H%26W09_LR_0.pdf#page=4

“Uiteraard maakt deze Amerikaanse berichtgeving nieuwsgierig naar de Nederlandse situatie. Doofpotaffaires en zwijggeldverhalen zoals recentelijk omtrent een sterfgeval in het Tergooiziekenhuis, bewijzen dat er ook in Nederland sprake is van onderrapportage.”


“Het oordeelkundig voorschrijven van medicatie aan oudere patiënten kan ongetwijfeld leiden tot een duidelijke vermindering van de geneesmiddelengerelateerde uitgaven én de algemene ziekenhuis- en gezondheidskosten. Gezien de steeds stijgende gezondheidsuitgaven en de vergrijzing zou dit dus een prioriteit moeten worden in de toekomst.”
En

“Geneesmiddelengerelateerde problemen kunnen door verschillende methoden worden opgespoord. Enerzijds kan men nagaan of de ingestelde farmacotherapie zijn doel heeft bereikt en anderzijds moeten de schadelijke effecten die hiermee gepaard kunnen gaan, worden opgespoord (14). Hiervoor bestaan verschillende criteria:
De „Medication Appropriateness Index (MAI)” werd ontwikkeld in 1994. Het betreft een lijst met 10 vragen die men zich bij elk geneesmiddel kan stellen. Op die manier kan men het geneesmiddel beoordelen op het vlak van effectiviteit, geschiktheid en veiligheid (10).
De „Assessing Care Of Vulnerable Elders”(ACOVE)- criteria zijn kwaliteitsindicatoren voor zorgverlening, maar ook voor farmacologische behandeling. Deze indicatoren werden ontwikkeld door een groep experts en bevatten bijvoorbeeld indicatoren voor de start van een geneesmiddel, voor de monitoring van een geneesmid- del en heroverweging voor het gebruik (11).

https://www.researchgate.net/profile/Mirko-Petrovic/publication/300111385_Voorschrijven_bij_ouderen/links/570955eb08aed09e916f956c/Voorschrijven-bij-ouderen.pdf

  1. SAMSA GP, HANLON JT, SCHMADER KE, et al. A summated score for the medication appropriateness index: development and assessment of clinimetric properties including content validity. J Clin Epidemiol 1994; 47: 891-896.
  2. WENGER NS, SHEKELLE PG. Assessing care of vulnerable elders: ACOVE project overview. Ann Intern Med 2001; 135: 642-646.

Categorieën
Geen categorie

Het is er uit

Het mocht eerder niet gepubliceerd worden, en nog steeds is het een taboe in de meeste media:

De kosten zijn (veel) hoger dan de baten.

https://nos.nl/artikel/2356247-eerste-coronarekening-gepubliceerd-kosten-worden-groter-dan-de-baten.html

en

https://nos.nl/artikel/2371183-er-wordt-bij-de-corona-aanpak-te-weinig-gekeken-naar-economische-afweging.html

eerder lukte het niet:

In Nederland durven economen zo’n som nog niet te publiceren. Verschillende economen werkten er afgelopen maanden aan, maar haakten weer af.

“Balen”, zegt Jasper Lukkezen, hoofdredacteur van economenvakblad ESB. Het overkwam hem al twee keer dat een econoom zo’n berekening in zijn blad wilde plaatsen, maar op het laatste moment terugtrok, zegt hij in NOS-podcast POEN.

“We wilden ze dolgraag publiceren”, zegt Lukkezen. “Juist omdat ze heel belangrijke inzichten kunnen opleveren voor het maatschappelijk debat in Nederland.” Een debat over de vraag: hoeveel hebben we over voor het redden van een leven tijdens de coronapandemie, en geven we daar op dit moment niet meer aan uit?

https://nos.nl/artikel/2349400-economen-willen-weten-hoeveel-betalen-we-nu-voor-het-redden-van-een-leven.html

Categorieën
Geen categorie Infodemic Juridisch

The coup we are not talking about

Shoshana Zuboff in New York Times

“In een informatiebeschaving worden samenlevingen bepaald door vragen over kennis – hoe die wordt verdeeld, het gezag dat de verspreiding ervan regelt en de macht die dat gezag beschermt. Wie weet het? Wie bepaalt wie het weet? Wie bepaalt wie er bepaalt wie het weet? Surveillance kapitalisten hebben nu de antwoorden op elke vraag, hoewel we hen nooit gekozen hebben om te regeren. Dit is de essentie van de epistemische staatsgreep. Zij eisen de autoriteit op om te beslissen wie in kennis wordt gesteld door het eigendomsrecht op onze persoonlijke informatie op te eisen en verdedigen die autoriteit met de macht om kritieke informatiesystemen en infrastructuren te controleren.”

..

“Stroomafwaarts is waar de bedrijven willen dat we zijn, zo verwikkeld in de details van het eigendomscontract dat we het echte probleem vergeten, namelijk dat hun eigendomsclaim zelf onwettig is.”

Categorieën
Corruptie Economie Ethiek Geen categorie Tegenspraak

Gates : van Filan- naar Filo-Troop

“Gates bevorderd de filantropische ethiek waarbij de rijken aan de armen geven, waarbij hij de rijken afschildert als weldoeners die aan de armen geven (die zij hebben uitgebuit om hun rijkdom te vergaren). Uiteindelijk maakt hij de armen steeds afhankelijker van de rijken. Gekoppeld aan zijn ontwikkelingsagenda ontstaat een hersenschim van liefdadigheidsontwikkeling die de machtsstructuren van ongelijkheid versterkt in de gebieden waar zij werken, en waar het mantra van het blanke redderschap wordt herhaalt.

Zo heeft Gates’ hoofdwetenschapper bij Microsoft Azure Global, Ranveer Chandra, die belast is met de ontwikkeling van sensoren voor het verzamelen van gegevens op boerderijen via het FarmBeats project, zelf, net als Gates, grif toegegeven dat zij geen expertise hebben in landbouwkunde, biologie, landbouw of aanverwante gebieden, maar zij geloven toch dat zij door middel van computer- en datawetenschap complexe multidimensionale ecologische en sociale problemen, zoals armoede, kunnen oplossen. Hiermee wordt de troop herhaald van de technische expert die de armen zijn kennis komt schenken, wat nooit leidt tot empowerment, maar alleen tot afhankelijkheid. Uiteindelijk leidt deze reductionistische manier om top-down technologieën toe te passen tot een verdieping van de armoede in de wereld door een verdere afhankelijkheid van gecentraliseerde, dure inputs te creëren.”

Troop

https://nl.wikipedia.org/wiki/Troop_(stijlfiguur)

Filantroop

‘Het nieuwe woord, φιλάνθρωπος philantropos, was een combinatie van twee woorden: φίλος philos, “liefhebben” in de zin van weldoen, geven om, of voeden; and ἄνθρωπος anthropos, “de mens” in de zin van “mensheid”, of “menselijkheid”. Wat de mythische Prometheus liefhad, was “de mens” als wezen, en het menselijk potentieel – datgene waartoe deze pré-mensen zich zouden kunnen ontplooien, met behulp van “vuur” en “blinde hoop”. De twee geschenken stelden de mens in feite in staat zich te ontwikkelen tot een geciviliseerd wezen. “Philantropía” – liefhebben wat het betekent om mens te zijn – werd beschouwd als de sleutel tot, en de essentie van, civilisatie.’

Filotroop

Het nieuwe woord, PhiloTropos, is een combinatie van twee woorden: φίλος philos, “liefhebben” in de zin van weldoen, geven om, of voeden; en Thropos, in de zin van “een draai, een wending ” Het woord Troop komt van het Grieks τρόπος (tropos), ,[1] verbonden aan het werkwoord τρέπειν (trepein), “draaien, wijzigen, veranderen”;[2] het betekent dat de term gebruikt wordt om diegene aan te duiden die zich voordoen als Philantroop maar die de ware betekenis van hun daden (die tegenovergesteld is) verhullen.

https://covid-19.no/who-insider-blows-whistle-on-gates-and-gavi/amp#WHO_insider_speaks_out

Categorieën
Geen categorie

Covid count*, wereldwijd

*Er blijft natuurlijk discussie over wie aan- en wie met Covid stierf, en over hoe de plaatselijke richtlijnen en administratie van overleden personen verloopt. Een goede indicatie van doodsoorzaak kan post-mortem bepaald worden middels sectie door een patholoog anatoom.

https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938

Categorieën
Geen categorie Modellen Proportionaliteit Wetenschap

IFR

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01738-2

Jaap van Dissel in de technische briefing van de tweede kamer:

IFR = 5 %

De Jonge antwoord op vragen van Wilders, IFR = 0,3 – 1 %

Categorieën
BN-ers Ethiek Geen categorie Humor Juridisch Lock down

Klassenjustitie, het nieuwe normaal

Categorieën
Corruptie Economie Ethiek Geen categorie Gezondheid Infodemic Juridisch

Infodemic drill by Bill…november 2019

Event 201

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about

The Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum, and Bill & Melinda Gates Foundation jointly propose these recommendations.

Bovenstaande is een klein onderdeel uit de agenda van het imperium dat Bill & Melinda Gates op touw hebben gezet.

Voor een omvangrijke beschrijving zie o.a.:

Categorieën
Geen categorie Lock down Proportionaliteit

WHO scripts

Veel van de maatregelen die nationale overheden nu uitvaardigen of hebben uitgevaardigd zijn bedacht en vastgelegd in richtlijnen van de WHO.

Een organisatie die niet democratisch wordt gecontroleerd heeft ongekende macht om wereldwijd eenvormig maatschappelijke veranderingen door te voeren. Volgen is weerstandsloos, afwijken is diplomatiek lastig.

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/2020/strengthening-and-adjusting-public-health-measures-throughout-the-covid-19-transition-phases.-policy-considerations-for-the-who-european-region,-24-april-2020

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

Op onbekendheid van de mogelijke negatieve gevolgen van de lockdown kan dit kabinet zich niet beroepen: de WHO heeft deze in het document ‘Policy considerations for the WHO European Region’ van 24 april 2020 uitgebreid opgesomd:

‘ Tekort aan informele zorg en toegenomen isolement van ouderen

Verlies van gendergelijkheidswinst

Stijgende zelfmoorden

Werkonzekerheid en onderbezetting

Banenverlies

Toename van gendergerelateerd geweld

Hogere infectie- en sterftecijfers van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen en mensen met een slechte gezondheid en in gebieden met zwakke gezondheidszorgsystemen

Overmatige mortaliteit en morbiditeit

Verhoogde alcoholconsumptie

Toename van de niveaus van stress & angst

Toename van het armoederisico en werkende armen

Honger – voedsel- en brandstofonzekerheid

Voedseltekorten

Toename van vermijdbare ziekenhuisopnames

Werkloosheid stijgt en blijft hoog

Geestelijke gezondheidsproblemen

Stijgende criminaliteit

Bedrijfssluitingen

Opsplitsing van de sociale cohesie

Gezondheidsproblemen op lange termijn

Een trager herstel en grotere economische en gezondheidskloof tussen de geografische gebieden.

Grotere ongelijkheid

Toename van vermijdbare ziekenhuisopnames

Langdurige werkloosheid

Stigmatisering en vreemdelingenhaat

Ongunstige ervaringen uit de kindertijd

Kansarme kinderen die minder goed in staat zijn om naar school te gaan

Toenemende gezinsstress

Criminele uitbuiting, woekeraars en rekrutering in de georganiseerde misdaad

Onveiligheid op het gebied van huisvesting – toenemende dakloosheid

Alcoholisme en verslaving’