Categorieën
Corruptie Economie Ethiek Juridisch Lock down Proportionaliteit Tegenspraak

700 ?, nee 925 miljoen

Twee Drie maal het jaarlijkse Rijksoverheidsbudget dat pre-Corona werd uitgegeven aan cultuur, wordt nu in 3 maanden uitgegeven aan in de haast opgezette ‘proefevenementen’…met als argument dat de sociale nood, ontstaan door die andere kostbare maatregelen hoog is geworden. En het bestrijden van die nood wat waard is..goh. Weer wordt niet naar de toekomst -of breder dan – gekeken.

Komen de kosten eindelijk in beeld bij breder publiek, laten we die dan nu door het kabinet gebruiken als argument voor nog meer onzinnige, dure korte termijn maatregelen? Geniale spin. Geld (schuld) van toekomstige generaties speelt geen rol…

Is het wel de moeite waard om zo’n omvangrijk en duur systeem op te tuigen voor misschien slechts drie maanden?

“Dat is een politieke afweging die gemaakt is, daar ga ik niet over.”

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/700-miljoen-euro-voor-in-haast-opgezette-proefevenementen-de-sociale-nood-is-hoog-dat-is-ook-wat-waard~b939b8d1e/

Terwijl Centraal Planbureau, het Sociaal Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in hun gezamenlijke briefadvies van 18 -02-’21 aangeven:

“Wij adviseren om bij het heropenen van sectoren en het afbouwen van maatregelen steeds alle aspecten van de crisis te benoemen en de korte- en langetermijneffecten ten opzichte van elkaar te wegen. Het is immers niet denkbeeldig dat de oproep tot heropening in het ene maatschappelijke domein nu of later negatieve consequenties in een ander domein heeft en daarmee de brede welvaart eerder hindert dan versnelt.”

en

“In deze brief pleiten wij voor een samenhangend herstelplan, dat de korte termijn – het heropenen van samenleving en economie en de aanpak van de door de coronacrisis aangerichte schade – verbindt met beleidsdoelstellingen op de langere termijn, vanuit het perspectief van brede welvaart. Wij realiseren ons dat op dat laatste punt politieke keuzes nodig zijn en dat die normaliter in een kabinetsformatie tot stand komen en worden vastgelegd in een regeerakkoord – een proces dat meerdere maanden in beslag kan nemen. Gegeven de urgentie lijkt het verstandig om het opstellen van een herstelplan niet te laten wachten op de afronding van zo’n regeerakkoord. Wij adviseren daarom om zo snel mogelijk samenhangend herstelbeleid te presenteren en dat te verbinden met langetermijndoelen op het gebied van de brede welvaart. Er is nu geen tijd te verliezen.”

Na het bericht op FTM zijn er inmiddels meer instanties die deze waanzin een halt toe willen roepen:

https://nos.nl/l/2377237

Categorieën
Lock down Proportionaliteit Vaccin Wetenschap

COVID-19

March 26, 2021—The COVID-19 pandemic has disrupted education for 1.6 billion children worldwide over the past year. To help measure the ongoing global response, Johns Hopkins University, the World Bank, and UNICEF have partnered to create a Tracker:

https://equityschoolplus.jhu.edu/global-tracker/maps/

Categorieën
Geen categorie

Medicatie fouten

“Medische fouten derde doodsoorzaak in deVS.
In een opmerkelijke bijdrage in de British Medical Journal becijferen Makery en Daniel dat er in de VS jaarlijks circa 250.000 ziekenhuisopnames eindigen in sterfte door medische fouten. Missers van artsen zijn daarmee na hartziekten en kanker de derde doodsoorzaak en aanleiding tot zo’n 10% van de sterfte. Dit verontrustend hoge getal is evenwel niet terug te vinden in de doodsoorzakenstatistieken.”

Let wel, dit is geen eenmalig, maar een structureel probleem met een menselijke, vermijdbare oorzaak. Corona, dat eenmalig een dubbel getal geeft (VS zat in oktober 2020 op 500.000 sterfgevallen) heeft een oorzaak waar minder aan kan worden gedaan (spontane mutatie).

Bizar om te zien hoe prioriteiten worden gesteld…je zou verwachten dat tenminste de helft van het budget dat we nu aan Corona spenderen zouden inzetten om die 250000 sterfgevallen ‘uit te stellen’, als we de zwakkeren echt zouden willen beschermen en solidair zouden zijn….maar dat doen we niet. Wat is dan de logica om in het geval van Corona wel op de solidariteits-trom te roffelen?

Het winstmodel van de vaccin producenten. Het is vals en het is schadelijk. Voor de democratie, de maatschappij, het vertrouwen en de jongeren. En voor het draagvlak van een zorgsysteem waarvan de mate van solidariteit en beschikbare middelen voor zwakken blijkbaar niet afhangt van hun kans op overlijden maar van de hoeveelheid geld die de farmacie aan hen verdienen kan.

De situatie is hier ook niet best (p380):
https://www.henw.org/files/2018-05/H%26W09_LR_0.pdf#page=4

“Uiteraard maakt deze Amerikaanse berichtgeving nieuwsgierig naar de Nederlandse situatie. Doofpotaffaires en zwijggeldverhalen zoals recentelijk omtrent een sterfgeval in het Tergooiziekenhuis, bewijzen dat er ook in Nederland sprake is van onderrapportage.”


“Het oordeelkundig voorschrijven van medicatie aan oudere patiënten kan ongetwijfeld leiden tot een duidelijke vermindering van de geneesmiddelengerelateerde uitgaven én de algemene ziekenhuis- en gezondheidskosten. Gezien de steeds stijgende gezondheidsuitgaven en de vergrijzing zou dit dus een prioriteit moeten worden in de toekomst.”
En

“Geneesmiddelengerelateerde problemen kunnen door verschillende methoden worden opgespoord. Enerzijds kan men nagaan of de ingestelde farmacotherapie zijn doel heeft bereikt en anderzijds moeten de schadelijke effecten die hiermee gepaard kunnen gaan, worden opgespoord (14). Hiervoor bestaan verschillende criteria:
De „Medication Appropriateness Index (MAI)” werd ontwikkeld in 1994. Het betreft een lijst met 10 vragen die men zich bij elk geneesmiddel kan stellen. Op die manier kan men het geneesmiddel beoordelen op het vlak van effectiviteit, geschiktheid en veiligheid (10).
De „Assessing Care Of Vulnerable Elders”(ACOVE)- criteria zijn kwaliteitsindicatoren voor zorgverlening, maar ook voor farmacologische behandeling. Deze indicatoren werden ontwikkeld door een groep experts en bevatten bijvoorbeeld indicatoren voor de start van een geneesmiddel, voor de monitoring van een geneesmid- del en heroverweging voor het gebruik (11).

https://www.researchgate.net/profile/Mirko-Petrovic/publication/300111385_Voorschrijven_bij_ouderen/links/570955eb08aed09e916f956c/Voorschrijven-bij-ouderen.pdf

  1. SAMSA GP, HANLON JT, SCHMADER KE, et al. A summated score for the medication appropriateness index: development and assessment of clinimetric properties including content validity. J Clin Epidemiol 1994; 47: 891-896.
  2. WENGER NS, SHEKELLE PG. Assessing care of vulnerable elders: ACOVE project overview. Ann Intern Med 2001; 135: 642-646.

Categorieën
Geen categorie

Het is er uit

Het mocht eerder niet gepubliceerd worden, en nog steeds is het een taboe in de meeste media:

De kosten zijn (veel) hoger dan de baten.

https://nos.nl/artikel/2356247-eerste-coronarekening-gepubliceerd-kosten-worden-groter-dan-de-baten.html

en

https://nos.nl/artikel/2371183-er-wordt-bij-de-corona-aanpak-te-weinig-gekeken-naar-economische-afweging.html

eerder lukte het niet:

In Nederland durven economen zo’n som nog niet te publiceren. Verschillende economen werkten er afgelopen maanden aan, maar haakten weer af.

“Balen”, zegt Jasper Lukkezen, hoofdredacteur van economenvakblad ESB. Het overkwam hem al twee keer dat een econoom zo’n berekening in zijn blad wilde plaatsen, maar op het laatste moment terugtrok, zegt hij in NOS-podcast POEN.

“We wilden ze dolgraag publiceren”, zegt Lukkezen. “Juist omdat ze heel belangrijke inzichten kunnen opleveren voor het maatschappelijk debat in Nederland.” Een debat over de vraag: hoeveel hebben we over voor het redden van een leven tijdens de coronapandemie, en geven we daar op dit moment niet meer aan uit?

https://nos.nl/artikel/2349400-economen-willen-weten-hoeveel-betalen-we-nu-voor-het-redden-van-een-leven.html

Categorieën
Lock down Proportionaliteit Tegenspraak Wetenschap

Lockdowns kill millions

Hans Rosling’s boek ‘Factfulness’ las ik in december 2019. Twee voormalige collega’s van Rosling (hij overleed in 2017) werden gevraagd door de Zweedse omroep SVT om de schade van lockdown’s te becijferen.

“SVT asked professors Stefan Swartling Peterson and Anna Mia Ekström to calculate how many people died due to the anti-corona restrictions. 

They believe the number is at least 2.5 million.”

“Deel 8 van 19: The Corona Battle Costs.

Sinds een jaar wordt de pandemie geconfronteerd met sluitingen en beperkingen in de wereld en in Zweden. Grenzen zijn gesloten, veel landen hebben avondklok ingevoerd, bedrijven zitten plotseling helemaal zonder klanten en scholen zijn gesloten. Velen zijn ziek geworden en overleden aan het coronavirus – maar hoeveel hebben beperkingen en shutdowns ons pijn gedaan? Welke prijs heeft de daadwerkelijke strijd tegen het virus gehad? Gastheer: Victoria Dyring”

(Zweedse TV, met de Chrome browser te zien met vertaalde ondertitels)

https://www.svtplay.se/video/30291114/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-34-coronakampens-pris

Ook in NL begint het te dagen dat er in de voeten wordt geschoten.

https://nos.nl/artikel/2371183-er-wordt-bij-de-corona-aanpak-te-weinig-gekeken-naar-economische-afweging.html

Categorieën
Lock down Wetenschap

Onderzoek naar effect ‘Nonpharmaceutical interventions’(maatregelen) pre corona


Opvallend: in dit WHO document uit 2019 wordt alleen het intern verhinderen van verkeer als maatregel genoemd. Lockdowns zijn geen optie!

“Dit document zal dienen als een kernonderdeel van het WHO-programma voor de preventie en bestrijding van influenza in gemeenschapsomgevingen.“

“Deze actualisering is de eerste sinds de pandemie van 2009-2010, en houdt rekening met zowel de ervaringen tijdens die pandemie als het onderzoek naar Niet Farmacautische Interventies dat tijdens de pandemie en sindsdien is gedaan. Deze richtlijn omvat een geactualiseerd overzicht van al het beschikbare bewijsmateriaal over de effectiviteit van NPI’s bij het beperken van het risico en de impact van influenza-epidemieën en pandemieën, en zal bijdragen aan de voorbereidingen op de volgende pandemie.”

Een ouder onderzoek naar correlatie tussen maatregelen en besmettingen.:

Martin C. J. Bootsma and Neil M. Ferguson van het Imperial college onderzochten in 2007 ‘the effect of public health measures on the 1918 influenza pandemic in U.S. cities’

“Toch zijn onze conclusies tot op zekere hoogte bemoedigend voor de huidige pandemieplanning in de VS, die de nadruk legt op de mogelijk cruciale rol die bij een toekomstige pandemie zou kunnen worden gespeeld door precies het soort volksgezondheidsmaatregelen dat in 1918 werd gebruikt. Onze theoretische analyse van het effect van tijdelijke onvolmaakte controles op het totale aantal geïnfecteerden tijdens een epidemie is echter ontnuchterend. Hoewel het aantal besmettingen (en dus het sterftecijfer) door tijdelijke controles met 30-40% kan worden verminderd, moeten deze maatregelen, om met volksgezondheidsmaatregelen alleen tot een nog grotere vermindering te komen, net zo lang worden volgehouden als nodig is om de vaccinatie van de bevolking te voltooien, misschien wel 6 maanden. De ervaring van vele Amerikaanse steden in 1918 leert ons dat de sociale, politieke en gedragsmatige uitdagingen bij het voeren van een dergelijk langdurig intensief beleid aanzienlijk zullen zijn.”

https://www.pnas.org/content/104/18/7588

vergelijkbaar onderzoek:

https://www.pnas.org/content/104/18/7582

Categorieën
Ethiek Juridisch PCR test Vaccin

Twee rangen

Advies van de gezondheidsraad over de vaccinatiepas en rechtsongelijkheid. Opvallende is dat met geen woord wordt gerept over de praktische en/of logistieke bezwaren die ervoor kunnen zorgen dat mensen die een vaccin willen, het nog niet hebben kunnen bemachtigen en daardoor in een rechts-ongelijke positie komen te verkeren.

https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2021/02/04/ethische-en-juridische-afwegingen-covid-19-vaccinatie/Advies-Ethische-en-juridische-afwegingen-COVID-19-vaccinatie.pdf

Categorieën
cordon sanitaire Corruptie Ethiek Juridisch Media Proportionaliteit Wetenschap

Duitse angstfabriek

Eind maart 2020 lekte een geheim strategierapport uit van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin de door het ministerie gewenste aanpak van de coronacrisis werd uiteengezet, gestaafd met scenario’s door wetenschappers. Om te zien hoe deze strategie tot stand is gekomen, startte een groep juristen onder leiding van advocaat en rechtsgeleerde Nico Härting in april een procedure onder de Wet op de Vrijheid van Informatie. Na maandenlang juridisch getouwtrek bij de bestuursrechter in Berlijn, gaf het Robert Koch Institut 210 pagina’s aan documenten, voornamelijk e-mails, vrij. Härting deelde de documenten met journalisten van Die Welt en op verzoek ook met de NOS

https://nos.nl/artikel/2369301-schokeffect-gewenst-ging-duits-ministerie-te-ver-bij-verkopen-van-coronabeleid.html

Categorieën
cordon sanitaire Economie Ethiek Gezondheid Lock down Media PCR test Proportionaliteit Tegenspraak Wetenschap

Herstel-nl presenteert een plan

https://herstel-nl.nl/het-plan/
Het afserveren van dit plan in het populaire programma van Arjan Lubach als een ‘dode mus’ is een te gemakkelijke stellingname waarin de kritiek dat het plan een tweedeling beoogd in de maatschappij volkomen voorbijgaat aan het feit dat er al allerlei scheidslijnen lopen tussen groepen in de samenleving. Groepen die volkomen tegenovergestelde lasten en lusten hebben van zowel het virus als de maatregelen. De kritiek is geen genuanceerde weging van die belangen. Dat is een gemiste kans.
De opstellers maken die weging wel.
Ook in Zweden weet men die afweging beter te maken.

Categorieën
Ethiek Lock down

Amnesty

Amnesty report: wereldwijd stierven 7000 zorgmedewerkers aan Covid19

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/amnesty-analysis-7000-health-workers-have-died-from-covid19/