Categorieën
Ethiek Gezondheid Lock down Proportionaliteit

Tussenstand 26-8-2020

gevolgen van lockdownmaatregelen, in volgorde zoals op 24 maart door de WHO bekend gemaakt:

Tekort aan informele zorg en toegenomen isolement van ouderen

https://www.trouw.nl/nieuws/mantelzorgers-kunnen-het-niet-alleen-er-moeten-bejaardentehuizen-2-0-komen~b78dc4f2/

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/samenvatting

Verlies van gendergelijkheidswinst

https://www.nu.nl/economie/6059708/genderongelijkheid-in-de-eu-de-laatste-vijf-jaar-toegenomen.html

https://mensenrechten.nl/nl/gendergelijkheid

Stijgende zelfmoorden

Nvt in NL

Werkonzekerheid en onderbezetting

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/corona/werkgelegenheid

Banenverlies

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/34/verdere-stijging-werkloosheid-in-juli
https://www.cpb.nl/blijvende-economische-schade-van-de-coronacrisis

Toename van gendergerelateerd geweld

Hogere infectie- en sterftecijfers van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen en mensen met een slechte gezondheid en in gebieden met zwakke gezondheidszorgsystemen

update 14-02-21, WHO data over tbc:

https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/data

Overmatige mortaliteit en morbiditeit

https://www.parool.nl/nederland/artsen-hebben-moeite-met-aanpak-hoelang-kan-alles-om-covid-19-draaien~b6fddbe8/?referer=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Ffeed%2F

Verhoogde alcoholconsumptie

https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/8337/recordaantal-doden-door-alcohol-in-engeland-tijdens-pandemie#p3454

https://www.stap.nl/nl/home/feiten-en-cijfers.html#Alcoholconsumptie

Toename van de niveaus van stress & angst

https://psyarxiv.com/5bpfz/

Toename van het armoederisico en werkende armen

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/corona/werkgelegenheid

Honger – voedsel- en brandstofonzekerheid

https://voedselbankennederland.nl/voedselbanken-bereiden-zich-voor-op-flinke-groei/

https://www.zorgvoorbeter.nl/eten-en-drinken/cijfers-ondervoeding

Voedseltekorten

https://voedselbankennederland.nl/voedselbanken-bereiden-zich-voor-op-flinke-groei/

Toename van vermijdbare ziekenhuisopnames

https://www.skipr.nl/nieuws/aantal-vermijdbare-opnames-stijgt-door-medicatieproblemen/

Werkloosheid stijgt en blijft hoog

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/34/verdere-stijging-werkloosheid-in-juli

Geestelijke gezondheidsproblemen

https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/vakmanschap/nieuws/8217-nieuwe-cijfers-neerslachtiger-meer-slaapproblemen-en-gedachten-aan-de-dood-door-corona

Conclusie
onderzoek:
Impact tijdens de beginfase van COVID-19 in langdurige zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen

Deze cijfers lichten een tipje van de sluier op over wat de pandemie heeft gedaan met cliënten en zorgprofessionals. De toename in incidenten en mogelijke afname van medicatiefouten kan mee worden genomen in de lessen uit de afgelopen periode en de voorbereiding op wat nog komen gaat. Het is belangrijk om ervaringsdeskundige bewoners, naasten, zorgprofessionals en bestuurders te betrekken in de duiding van deze cijfers.

Stijgende criminaliteit

Zowel daling als stijging

Bedrijfssluitingen

https://www.faillissementsdossier.nl/nieuws/20991/cbs-minder-faillissementen-en-meer-bedrijfssluitingen-in-rampjaar.aspx

https://nos.nl/artikel/2341992-nog-maar-weinig-kleine-ondernemers-hebben-lening-gekregen.html

Opsplitsing van de sociale cohesie

https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/05/18/zicht-op-de-samenleving-in-coronatijd

https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/12/28/nederlanders-pessimistischer-over-elkaar-dan-aan-het-begin-van-de-coronacrisis

En op de lange termijn:

Een trager herstel en grotere economische en gezondheidskloof tussen de geografische gebieden.
Grotere ongelijkheid
Toename van vermijdbare ziekenhuisopnames
Langdurige werkloosheid
Stigmatisering en vreemdelingenhaat
Ongunstige ervaringen in de kindertijd
okt. 2020:
https://www.terredeshommes.nl/nl/actueel/terre-des-hommes-luidt-noodklok-over-uitbuiting-kinderen-door-coronacrisis
Kansarme kinderen die minder goed in staat zijn om naar school te gaan
Toenemende gezinsstress
Criminele uitbuiting, woekeraars en rekrutering in de georganiseerde misdaad
Onveiligheid op het gebied van huisvesting – toenemende dakloosheid
Alcoholisme en verslaving

Bron: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *