Categorieën
Ethiek Gezondheid Lock down Proportionaliteit

Tussenstand 26-8-2020

gevolgen van lockdownmaatregelen, in volgorde per onderwerp zoals op 24 april 2020 door de WHO bekend benoemd in hun rapport:

Tekort aan informele zorg en toegenomen isolement van ouderen

https://www.trouw.nl/nieuws/mantelzorgers-kunnen-het-niet-alleen-er-moeten-bejaardentehuizen-2-0-komen~b78dc4f2/

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/samenvatting

Verlies van gendergelijkheidswinst

https://www.nu.nl/economie/6059708/genderongelijkheid-in-de-eu-de-laatste-vijf-jaar-toegenomen.html

https://mensenrechten.nl/nl/gendergelijkheid

Stijgende zelfmoorden

Nvt in NL

–update 14-01-2020, Helaas nu toch ook in NL in leeftijdsegment tot 30 jaar –

Werkonzekerheid en onderbezetting

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/corona/werkgelegenheid

Banenverlies

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/34/verdere-stijging-werkloosheid-in-juli
https://www.cpb.nl/blijvende-economische-schade-van-de-coronacrisis

Toename van gendergerelateerd geweld

Hogere infectie- en sterftecijfers van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen en mensen met een slechte gezondheid en in gebieden met zwakke gezondheidszorgsystemen

update 14-02-21, WHO data over tbc:

https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/data

Overmatige mortaliteit en morbiditeit

https://www.parool.nl/nederland/artsen-hebben-moeite-met-aanpak-hoelang-kan-alles-om-covid-19-draaien~b6fddbe8/?referer=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Ffeed%2F

Verhoogde alcoholconsumptie

https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/8337/recordaantal-doden-door-alcohol-in-engeland-tijdens-pandemie#p3454

https://www.stap.nl/nl/home/feiten-en-cijfers.html#Alcoholconsumptie

Toename van de niveaus van stress & angst

https://psyarxiv.com/5bpfz/

Toename van het armoederisico en werkende armen

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/corona/werkgelegenheid

rapport https://www.armoedefonds.nl/ dec 2020:

De coronacrisis zorgt voor een toename in de hulpvragen bij lokale hulporganisaties. Maar liefst 46% van de organisaties ziet momenteel al een stijging (gemiddelde
stijging 26%). Dit betekent dat steeds meer mensen financieel in de problemen komen. Daarnaast geeft 16% van de lokale hulporganisaties een daling aan (gemiddelde daling 35%). Men kan de hulp niet meer bieden vanwege de coronamaatregelen en minder mensen melden zich tijdens de coronacrisis. Dat betekent dat 62% van de lokale hulporganisaties de afgelopen maanden te maken heeft gekregen met een verandering voor zijn organisatie. Een verandering die invloed heeft op mankracht, hulpmiddelen en financiën.

Honger – voedsel- en brandstofonzekerheid

https://voedselbankennederland.nl/voedselbanken-bereiden-zich-voor-op-flinke-groei/

https://www.zorgvoorbeter.nl/eten-en-drinken/cijfers-ondervoeding

Voedseltekorten

https://voedselbankennederland.nl/voedselbanken-bereiden-zich-voor-op-flinke-groei/

Toename van vermijdbare ziekenhuisopnames

https://www.skipr.nl/nieuws/aantal-vermijdbare-opnames-stijgt-door-medicatieproblemen/

Werkloosheid stijgt en blijft hoog

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/34/verdere-stijging-werkloosheid-in-juli

Geestelijke gezondheidsproblemen

Mental Distress and Human Rights Violations During COVID-19

https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/vakmanschap/nieuws/8217-nieuwe-cijfers-neerslachtiger-meer-slaapproblemen-en-gedachten-aan-de-dood-door-corona

Conclusie
onderzoek:
Impact tijdens de beginfase van COVID-19 in langdurige zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen

Deze cijfers lichten een tipje van de sluier op over wat de pandemie heeft gedaan met cliënten en zorgprofessionals. De toename in incidenten en mogelijke afname van medicatiefouten kan mee worden genomen in de lessen uit de afgelopen periode en de voorbereiding op wat nog komen gaat. Het is belangrijk om ervaringsdeskundige bewoners, naasten, zorgprofessionals en bestuurders te betrekken in de duiding van deze cijfers.

Stijgende criminaliteit

Zowel daling als stijging

https://incretus.nl/de-invloed-van-covid-19-op-de-criminaliteit-in-nederland-en-andere-delen-in-de-wereld/

Bedrijfssluitingen

https://www.faillissementsdossier.nl/nieuws/20991/cbs-minder-faillissementen-en-meer-bedrijfssluitingen-in-rampjaar.aspx

https://nos.nl/artikel/2341992-nog-maar-weinig-kleine-ondernemers-hebben-lening-gekregen.html

Opsplitsing van de sociale cohesie

https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/05/18/zicht-op-de-samenleving-in-coronatijd

https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/12/28/nederlanders-pessimistischer-over-elkaar-dan-aan-het-begin-van-de-coronacrisis

En op de lange termijn:

Een trager herstel en grotere economische en gezondheidskloof tussen de geografische gebieden.
Grotere ongelijkheid
Toename van vermijdbare ziekenhuisopnames
Langdurige werkloosheid
Stigmatisering en vreemdelingenhaat
Ongunstige ervaringen in de kindertijd
okt. 2020:
https://www.terredeshommes.nl/nl/actueel/terre-des-hommes-luidt-noodklok-over-uitbuiting-kinderen-door-coronacrisis
Kansarme kinderen die minder goed in staat zijn om naar school te gaan

13 miljoen meisjes gedwongen tot huwelijk.
Toenemende gezinsstress
Criminele uitbuiting, woekeraars en rekrutering in de georganiseerde misdaad
Onveiligheid op het gebied van huisvesting – toenemende dakloosheid
Alcoholisme en verslaving

Bron: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/2020/strengthening-and-adjusting-public-health-measures-throughout-the-covid-19-transition-phases.-policy-considerations-for-the-who-european-region,-24-april-2020-produced-by-whoeurope

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *