Categorieën
Corruptie Infodemic Lab leak Wetenschap

M. Koopmans leg eens uit:

In het interview met Tijs van den Brink zegt Marion Koopmans -die tevergeefs in China op zoek ging naar de oorsprong van het Sars cov 2 virus – dat het opeens geen zaak meer van wetenschappers is, maar van veiligheidsdiensten om uit te zoeken hoe het nu werkelijk zit met de oorsprong van het Sars_Cov 2 virus… Lab leak? “Daar gaan we weer“.

Ze stelde indertijd dat het voor wetenschappers moeilijk te onderzoeken is, dus dat het een taak is van inlichtingendiensten.
Wat zegt deze uitspraak van iemand die beweerd wetenschap te bedrijven?

A) dat ze meer vertrouwen heeft in nationale veiligheidsdiensten dan in wetenschappers, wanneer het gaat om waarheidsvinding?

B) Dat dit niet opgaat als ze een persoonlijk belang heeft bij die waarheidsvinding en zelf net gevraagd is die taak uit te voeren…toen zei ze dat niet.

C) Dat er inmiddels een verdenking rust op Peter Daszak, haar baas bij die zoektocht: dat hij gelogen heeft over de aanwezigheid van levende of dode vleermuizen in zijn lab in Wuhan (en miljoenen ontving van Google en Pentagon via een liefdadigheidsinstelling)

D) Dat Jesse Bloom (een wetenschapper, geen veiligheidsdienst) de belangrijke ontdekking heeft gedaan dat er virus sequentie data is gewist (maar deze heeft kunnen achterhalen), sporen waarvan verwacht mag worden dat mevrouw Koopmans deze eenvoudiger had kunnen achterhalen -ze had immers toegang en een WHO opdracht-, het was bovendien haar taak, die zij dus niet naar behoren heeft uitgevoerd. Ze vind het zelf dus moeilijk en neemt zichzelf als maat van alle wetenschappers…. Misschien ben je dan zelf gewoon niet zo’n goede onderzoeker? of speelt er een belangetje mee..

E) Dat er langzamerhand een beeld aan het ontstaan is van een mislukte cover-up (‘infodemic management)’ operatie door China en de WHO: met name de uitspraak dat een lab leak extreem onwaarschijnlijk is en dat het onderzoek zich daar niet op moet richten is een schop in het gezicht van alle miljoenen nabestaanden van Covid doden. Zeker nu blijkt dat Peter Daszak gelogen heeft over de aanwezigheid van vleermuizen in zijn lab.
18-06-21 : inmiddels heeft zelfs haar baas Tedros deze mening.

F) En dat duidelijk aan het worden is dat de waarheid hierover in het zoekmachine tijdperk, met een way back machine, en alle mondiale data banken, wel boven tafel komt, vroeg of laat. Dankzij ‘forensic scientists’ zoals Jesse Bloom en vele anderen die de waarheid boven tafel willen, als is het alleen maar om de nabestaanden recht te doen.

G) Dat wil niet zeggen dat een lab leak onwaarschijnlijk is, en dat andere mogelijkheden zijn uitgesloten (overspringen van dier op mens buiten het lab, geïmporteerd voedsel etc.)
Maar de informatie die recent naar buiten komt maakt het wel steeds waarschijnlijker dat er wel sprake is van een lab leak. En als dat zo is, dan is het mondiale maatschappelijke belang onnoemelijk groot, de slachtoffers en schade had dan voorkomen kunnen worden met een strikter veiligheids- en controlebeleid van virologisch onderzoek. Bovendien is het dan verwijtbaar en dient de vraag zich op hoe het zit met de aansprakelijkheid van de onderzoekers.
De in virologie gespecialiseerde veeartsen zijn dan geen reddende helden maar gevaarlijke prutsers met vele doden op hun geweten die het onderzoek naar de oorsprong alleen onder voorwaarden van complete transparantie hadden moeten aannemen.

Om het (dan vermijdbare) leed in de toekomst te voorkomen dienen er miljarden in het brede onderzoek naar de oorsprong van het virus geïnvesteerd te worden. Het sturen op het omgekeerde en uitsluiten van lab leaks als oorzaak is verdacht. De vraag welke rol M. Koopmans hierin heeft gespeeld en nog speelt is opportuun.
Zij, nog de WHO mogen deelnemen aan dit onderzoek vanwege de belangenverstrengeling.

Haar roep dat het nu de beurt is aan de geheime diensten om de waarheid boven tafel te krijgen en verder niets te laten onderzoeken door collega wetenschappers zegt al genoeg.

Geheime diensten zijn er om zaken geheim te houden…niet om aan waarheidsvinding te doen. Laat dat a.u.b. aan wetenschappers, internationale onderzoekers, eigenwijze journalisten, hackers en andere burgers over.
Dat is hoe Bellingcat werkt, hoe Forensic architecture werkt.
That’s how science works. Dat de WHO inmiddels zichzelf -inclusief M. Koopmans- heeft gediskwalificeerd lijkt me duidelijk.

18-06-21 Inmiddels is men ook tot dat inzicht gekomen en heeft men een nieuwe onderzoeksgroep (SAGO) opgericht.

Onderstaande roep om een apart UN orgaan kan ik onderschrijven.:
https://twitter.com/R_H_Ebright/status/1416500417849171969

De gedachte dat het daardoor politieker wordt komt te laat. De vraag of de missie vanaf het begin niet al politiek was maar dat dit werd ontkent lijkt me meer voor de hand liggen. Als M. Koopmans geen politiek had bedreven was de lab leak theorie niet afgeschoten.

meer bij Jan b Hommel:

“Marion Koopmans (en ook Ron Foucher) moet geweten hebben van het opzetje van Peter Daszak in The Lancet, waarschijnlijk geïnitieerd door Jeremy Farrar. Ze moet ook geweten hebben van het opzetje van artikel van Andersen, met medewerking aan het artikel van zowel Farrar en Fauci zelf. Zoals ze ook geweten moet hebben van de conflicterende belangen van Daszak en Baric, om over haar eigen conflicterende belangen nog maar te zwijgen.

Ze wist ook van tevoren de uitermate bedenkelijke voorwaarden die door China werden gesteld aan het door de WHO samengestelde team van experts dat onderzoek zou gaan doen in Wuhan. Desondanks besloot ze toch deel te nemen, in plaats van de eer aan zichzelf te houden. Ze zweeg hierover in alle talen, ondanks de vele media-optredens die ze deed en de vele interviews die ze gaf. Geen enkele keer werd ze over deze feiten stevig aan de tand gevoeld door journalisten in de mainstream media, in tegendeel, ze werd benaderd alsof ze als viroloog de wijsheid in pacht had. En dat niet alleen waar het de virologische aspecten van de corona-pandemie betreft, maar ook over vele andere aan COVID-19 gerelateerde onderwerpen, waar ze niets meer van bleek te weten dan de gemiddelde geïnteresseerde leek.

https://www.janbhommel.com/post/vraag-het-marion-3


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *