Categorieën
Geen categorie Lock down Proportionaliteit

WHO scripts

Veel van de maatregelen die nationale overheden nu uitvaardigen of hebben uitgevaardigd zijn bedacht en vastgelegd in richtlijnen van de WHO.

Een organisatie die niet democratisch wordt gecontroleerd heeft ongekende macht om wereldwijd eenvormig maatschappelijke veranderingen door te voeren. Volgen is weerstandsloos, afwijken is diplomatiek lastig.

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/2020/strengthening-and-adjusting-public-health-measures-throughout-the-covid-19-transition-phases.-policy-considerations-for-the-who-european-region,-24-april-2020

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

Op onbekendheid van de mogelijke negatieve gevolgen van de lockdown kan dit kabinet zich niet beroepen: de WHO heeft deze in het document ‘Policy considerations for the WHO European Region’ van 24 april 2020 uitgebreid opgesomd:

‘ Tekort aan informele zorg en toegenomen isolement van ouderen

Verlies van gendergelijkheidswinst

Stijgende zelfmoorden

Werkonzekerheid en onderbezetting

Banenverlies

Toename van gendergerelateerd geweld

Hogere infectie- en sterftecijfers van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen en mensen met een slechte gezondheid en in gebieden met zwakke gezondheidszorgsystemen

Overmatige mortaliteit en morbiditeit

Verhoogde alcoholconsumptie

Toename van de niveaus van stress & angst

Toename van het armoederisico en werkende armen

Honger – voedsel- en brandstofonzekerheid

Voedseltekorten

Toename van vermijdbare ziekenhuisopnames

Werkloosheid stijgt en blijft hoog

Geestelijke gezondheidsproblemen

Stijgende criminaliteit

Bedrijfssluitingen

Opsplitsing van de sociale cohesie

Gezondheidsproblemen op lange termijn

Een trager herstel en grotere economische en gezondheidskloof tussen de geografische gebieden.

Grotere ongelijkheid

Toename van vermijdbare ziekenhuisopnames

Langdurige werkloosheid

Stigmatisering en vreemdelingenhaat

Ongunstige ervaringen uit de kindertijd

Kansarme kinderen die minder goed in staat zijn om naar school te gaan

Toenemende gezinsstress

Criminele uitbuiting, woekeraars en rekrutering in de georganiseerde misdaad

Onveiligheid op het gebied van huisvesting – toenemende dakloosheid

Alcoholisme en verslaving’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *