Categorieën
Geen categorie

Covid count*, wereldwijd

*Er blijft natuurlijk discussie over wie aan- en wie met Covid stierf, en over hoe de plaatselijke richtlijnen en administratie van overleden personen verloopt. Een goede indicatie van doodsoorzaak kan post-mortem bepaald worden middels sectie door een patholoog anatoom.

https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938

Categorieën
Geen categorie Modellen Proportionaliteit Wetenschap

IFR

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01738-2

Jaap van Dissel in de technische briefing van de tweede kamer:

IFR = 5 %

De Jonge antwoord op vragen van Wilders, IFR = 0,3 – 1 %

Categorieën
BN-ers Ethiek Geen categorie Humor Juridisch Lock down

Klassenjustitie, het nieuwe normaal

Categorieën
Corruptie Economie Ethiek Geen categorie Gezondheid Infodemic Juridisch

Infodemic drill by Bill…november 2019

Event 201

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about

The Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum, and Bill & Melinda Gates Foundation jointly propose these recommendations.

Categorieën
Geen categorie Lock down Proportionaliteit

WHO scripts

Veel van de maatregelen die nationale overheden nu uitvaardigen of hebben uitgevaardigd zijn bedacht en vastgelegd in richtlijnen van de WHO.

Een organisatie die niet democratisch wordt gecontroleerd heeft ongekende macht om wereldwijd eenvormig maatschappelijke veranderingen door te voeren. Volgen is weerstandsloos, afwijken is diplomatiek lastig.

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/2020/strengthening-and-adjusting-public-health-measures-throughout-the-covid-19-transition-phases.-policy-considerations-for-the-who-european-region,-24-april-2020

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

Op onbekendheid van de mogelijke negatieve gevolgen van de lockdown kan dit kabinet zich niet beroepen: de WHO heeft deze in het document ‘Policy considerations for the WHO European Region’ van 24 april 2020 uitgebreid opgesomd:

‘ Tekort aan informele zorg en toegenomen isolement van ouderen

Verlies van gendergelijkheidswinst

Stijgende zelfmoorden

Werkonzekerheid en onderbezetting

Banenverlies

Toename van gendergerelateerd geweld

Hogere infectie- en sterftecijfers van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen en mensen met een slechte gezondheid en in gebieden met zwakke gezondheidszorgsystemen

Overmatige mortaliteit en morbiditeit

Verhoogde alcoholconsumptie

Toename van de niveaus van stress & angst

Toename van het armoederisico en werkende armen

Honger – voedsel- en brandstofonzekerheid

Voedseltekorten

Toename van vermijdbare ziekenhuisopnames

Werkloosheid stijgt en blijft hoog

Geestelijke gezondheidsproblemen

Stijgende criminaliteit

Bedrijfssluitingen

Opsplitsing van de sociale cohesie

Gezondheidsproblemen op lange termijn

Een trager herstel en grotere economische en gezondheidskloof tussen de geografische gebieden.

Grotere ongelijkheid

Toename van vermijdbare ziekenhuisopnames

Langdurige werkloosheid

Stigmatisering en vreemdelingenhaat

Ongunstige ervaringen uit de kindertijd

Kansarme kinderen die minder goed in staat zijn om naar school te gaan

Toenemende gezinsstress

Criminele uitbuiting, woekeraars en rekrutering in de georganiseerde misdaad

Onveiligheid op het gebied van huisvesting – toenemende dakloosheid

Alcoholisme en verslaving’

Categorieën
Aerosolen Corruptie Geen categorie Lock down Tegenspraak Wetenschap

RIVM’s tunnelvisie bevestigd

De selectieve keuze van het RIVM om de WHO in alles blind te volgen, ondanks vermoedens en gebeurtenissen die haar stellingnames ernstig bevragen, zal schadelijk blijken en is te veroordelen.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rivm-zwakte-rol-ventilatiesysteem-bij-uitbraak-corona-in-verpleeghuis-af~bbe5aa35/

Categorieën
Geen categorie

VWS komt tot besef

“De economische schade komt veel minder dan gedacht voort uit een lockdown en veel meer dan gedacht uit angst.” Dit is nog eens een understatement. Niet dat het tweede niet waar is (men onderschat de mate van angst die gezaaid is) maar uit deze vergelijking spreekt ook de onderschatting van de schade die de lockdown heeft en vooral nog zal veroorzaken. Het besef dat er fouten zijn gemaakt begint door te dringen, vandaar de invitatie aan de kritische experts. Het besef van de mate van de fouten en op welk terrein ze liggen is duidelijk nog niet aanwezig. Op zoek naar de verloren tijd….

https://nos.nl/artikel/2343641-kritische-experts-het-moet-in-het-vervolg-anders-met-de-coronamaatregelen.html

Categorieën
Geen categorie

Pandemie

De WHO gebruikt de term pandemie niet meer: https://www.reuters.com/article/uk-china-health-who-idUKKCN20I0PD

Ze gebruikt nu ‘public health emergency of International concern, known as a PHEIC

https://www.who.int/ihr/procedures/pheic/en/

Wat opvalt is dat de ernst van de ziekte geen onderdeel meer uitmaakt van de definitie.