https://www.herstel-nl.nl/

De website ‘Coronapapers: pandemie, politiek en binnenlands bestuur’ biedt beschrijvingen, analyses en duidingen van de eerste gevolgen van de coronabestrijding voor de politiek, het bestuur en het beleid in het binnenland bestuur. Overheidsinitiatief gefinancierd vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken:
https://coronapapers.nl

onderzoek bereidheid tot vaccineren in NL
https://www.tudelft.nl/tbm/pwe/case-studies/covid-19-vaccin/

blogpost van neuroloog ‘jan b hommel’ over het vaccinatie experiment:

https://www.janbhommel.com/post/vaccins-tegen-het-sars-cov-2-virus-deel-1?postId=5fec6ab9a0ebdc00175eca89

Vaccin en dan?

https://www.groene.nl/artikel/groen-licht-en-dan

Pathogenen

https://www.poisonpapers.org/the-poison-papers/embed/#?secret=SYWzvmBo4s