Vaccin

het plan om dit jaar mijn onderzoek voort te zetten door te schrijven over vaccins heb ik verworpen. Het is een valkuil om in de details van dit onderwerp te duiken en de grote lijn uit het oog te verliezen

Het is denk ik dit jaar (voor iedereen die het wil onderzoeken) duidelijk geworden dat er een man met een gereedschap kist rondloopt, maar dat in die kist alleen een hamer en een spuit zitten.

“Get a toolbox not a hammer.”

De gereedschappen die er allemaal aan kunnen bijdragen dat we niet ziek worden, gezonder worden en gezonder blijven, ontbreken in die koffer:

  • een ziekenzorg die niet tot gevolg heeft dat giftige medicijnen mens en het millieu vergiftigen, maar dat ongezonde mensen gestimuleerd worden om gezonder te leven.
  • een gezonde maaltijd, geproduceerd in een volhoudbaar voedselproductie proces, 
  • een op plezier, culturele en sociale ontwikkeling en op gezondheid gerichte leefstijl
  • een bouwwijze die een levenscyclus van materiaal -en bouwproces- kent dat volhoudbaar is op de lange termijn, 
  • een energieproductie en een transport infrastructuur en stad, die uitstoot vrij zijn, 
  • een houding ten opzichte van natuurgebieden die zich niet kenmerkt door platbranden, omzagen, verdrijven van flora en fauna, plaveien etc.
  • een nationaal en Europees rechstatelijke regie tegen diefstal van individuele (medische-, persoonlijke-, gedrags-) gegevens door Big tech en Big pharma.

deze gereedschappen ontbreken doordat we er niet genoeg voor doen om ze te behouden of ze te verwerven. Tegelijkertijd zijn er partijen die geavanceerde technieken en onbeperkt kapitaal bezitten wat ze in staat stelt om deze gereedschappen van de burger te ontvreemden. 
Mijn vraag is nu hoe het staat op die verschillende gebieden. Daar ga ik mogelijk de komende tijd verder onderzoek naar doen. Ik zal daar een nieuwe website voor gaan opzetten en daar hier over berichten.