URL’s

Initiatief van onder meer artsen, economen, beleidsonderzoekers en wetenschappers:

https://www.herstel-nl.nl/

De website ‘Coronapapers: pandemie, politiek en binnenlands bestuur’ biedt beschrijvingen, analyses en duidingen van de eerste gevolgen van de coronabestrijding voor de politiek, het bestuur en het beleid in het binnenland bestuur. Overheidsinitiatief gefinancierd vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken:

https://coronapapers.nl